שערי צדק
קורונה
מחלקים מנות מזון
הילד יפוצה ב-400 אלף שקלים
מרכז שירות רן דיין