רוזה שרמן ז״ל
המסוק כורז מעל מאה שערים
מודעות הסברה למלחמה בנגיף הקורונה במאה שערים
ניידת משטרה
מרכז שירות רן דיין