מחסומים הוצבו בירושלים
אתם משאירים מחוץ לדלת, הם באים ואוספים
האפליקציה החדשה של מיינט
פרופ' שטיינר ז"ל