לוויתה של רוזה שרמן ארבל
הצוות נפרד מג'וני בבית החולים
מיון שערי צדק
מרכז שירות רן דיין