בעלות של מיליוני שקלים וכמעט אחרי 3 שנים: המקטע הראשון, הדרומי, של פרויקט 'הכביש האמריקאי'- "כביש בגין" של מזרח ירושלים, נחנך ונפתח לתנועה לאחרונה.
2 צפייה בגלריה
"הכביש האמריקאי"
"הכביש האמריקאי"
"הכביש האמריקאי"
(צילום: חברת מוריה)
פרויקט הכביש האמריקאי, הוא מיזם משותף לעיריית ירושלים, משרד התחבורה ובביצוע חברת מוריה. הכביש, יהווה את 'כביש בגין' של מזרח ירושלים וישמש כעורק תחבורה ראשי, שיקשר בין השכונות הדרומיות והצפוניות במזרח העיר. הכביש, באורך של כ-10 ק"מ, מחבר בין נחל דרגה (כביש 398) הסמוך לצור באהר שבדרום לבין מחלף הזיתים שבצפון. סך ההשקעה הכספית בכל הפרויקט הוא כ-1.3 מיליארד שקלים. כאמור, המקטע הראשון נפתח לתנועה, המקטע השני נמצא בעבודה מתקדמת, והמקטע השלישי בשלב תכנון ותקצוב ע"י משרד התחבורה.
כמו כן, ישמש הכביש האמריקאי ככביש עוקף לעורקי התנועה במערב העיר כדוגמת דרך חברון ויביא להקלה משמעותית בעומסי התנועה הקיימים בצירים אלו. בנוסף, החיבור הדרומי של הכביש האמריקאי עם כביש אשר וינר מזרח החדש המוקם בימים אלה, ישפר את הנגישות ויקצר את הדרך לאזור דרום מערב העיר כדוגמת מרכז העסקים ואזור התעשייה תלפיות, שכונת מלחה וכדומה.
החלק הדרומי של הכביש שנפתח לתנועה, כולל את המקטע שבין כביש נחל דרגה (כביש 398) ועד לצומת שייח סעיד הסמוך לג'אבל מוכאבר, באורך של כ-2.5 ק"מ. המקטע, כולל בין היתר כביש דו-סטרי עם נתיב לכל כיוון ומדרכות בצידם, גשר באורך של כ-230 מטר מעל לנחל דרגה ובסמוך מעבר תת-קרקעי, גשרון בצומת אל עמוד וכן מעבר חקלאי בקרבת נחל דרגה.
2 צפייה בגלריה
"הכביש האמריקאי"
"הכביש האמריקאי"
"הכביש האמריקאי"
(צילום: חברת מוריה)
בנוסף, במסגרת הפרויקט בוצעו במקטע זה, עבודות פיתוח נרחבות הכוללות בין היתר, חידוש והקמת תשתיות חדשות, שיקום והסדרת בטיחות בכבישים הסמוכים, הסדרת חניות, פיתוח נופי ועוד. סך ההשקעה במקטע הדרומי, עומד על כ-150 מיליון שקלים.
המקטע הדרומי יתחבר למקטע המרכזי של הכביש, הנמצא בביצוע מתקדם של חברת מוריה וצפוי להסתיים בחודשים הקרובים. המקטע האחרון, הצפוני, של הפרויקט שיגיע עד למחלף הזיתים נמצא בשלב תכנון מפורט ותקצוב ממשלתי.
הכביש האמריקאי, מתווסף לשורת פרויקטים תחבורתיים המבוצעים והמתוכננים במזרח ירושלים כדוגמת פרויקט שיקוע קלנדיה, פרויקט כביש בית חנינא, פרויקט כביש בתי הספר ג'בל מוכבר עם חיבור לכביש האמריקאי, פרויקט עוקף צור באהר ועוד.
ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "מיזם הכביש האמריקאי הוא נדבך נוסף במהפכת התשתיות העוברת על העיר ירושלים בכלל ועל מזרח העיר ירושלים בפרט".
מנכ"ל חברת מוריה, גלעד בר-אדון: "הכביש האמריקאי יהווה עורק תחבורה מרכזי נוסף בירושלים ובפרט במזרח העיר. השלמת כלל הפרויקט תביא לשיפור ניכר באיכות חיי התושבים במזרח ירושלים ובתשתיות הקיימות באזור".
לעדכונים נוספים – חדשות ירושלים