מכה לעיריית ירושלים: ועדת הערר המחוזית בירושלים, בראשות עו"ד שרית אריאלי, ביטלה היום (ד') את החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים שאישרה פרויקט הריסה ובנייה מחדש מכוח תמ"א 38 בשכונת מנחת ההיסטורית (מלחה הישנה).
2 צפייה בגלריה
מלחה הישנה
מלחה הישנה
מלחה הישנה
(צילום: שלומי כהן)

ועדת הערר קבעה כי הבינוי המוצע חורג משמעותית מהוראות התכנית הסטטוטורית השימורית החלה על המקרקעין, שנועדה לשמר את האופי הכפרי של השכונה, והיקף הבינוי שאושר פוגע באופייה ההיסטורי של השכונה.
השכונה סומנה כחלק מן "העיר ההיסטורית" בתכניות החיזוק לירושלים. ועדת הערר ביקרה את התנהלות הוועדה המקומית, שעה החלטתה התקבלה ללא שעמדה בפניה התייחסות רלוונטית של מתכנן המחוז כפי שהנדרש בתכנית החיזוק של ירושלים.

עוד בחדשות:

ועדת הערר הביעה את מורת רוחה, כי על אף חלוף הזמן ממועד אישורה של תוכנית החיזוק בירושלים, לא גובשה ע"י הצוות המקצועי והוועדה המקומית מדיניות תכנון ראויה לבחינת בקשות מכוח תכניות החיזוק בשכונות המהווה גרעיני כפרים היסטוריים שנבנו לפני שנת 1948. ועדת הערר קבעה כי החלטת הוועדה המקומית התקבלה ללא שעמדה בפניה כל התשתית התכנוניות הרלוונטית וללא תשומת לב ראויה לשכונה וערכיה הייחודים.

2 צפייה בגלריה
 יו"ר ועדת ערר מחוז ירושלים, עו"ד שרית אריאלי
 יו"ר ועדת ערר מחוז ירושלים, עו"ד שרית אריאלי
יו"ר ועדת ערר מחוז ירושלים, עו"ד שרית אריאלי
(צילום: יח"צ)

ועדת הערר הנחתה את הוועדה המקומית, לקבוע האם יש מקום להחלתה של תכנית החיזוק בשכונה ההיסטורית המתאפיינת בבנייה צמודת קרקע, כך גם, הורתה ועדת הערר לוועדה המקומית לגבש מדיניות תכנון למימוש בינוי מכוח תכניות החיזוק בכפריים ההיסטוריים שנשתמרו בעיר.
מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: "החלטת הוועדה המקומית לאישור הבנייה מכוח תמ"א 38 בשכונת מנחת ההיסטורית (מלחה הישנה) ניתנה לנוכח החשיבות שבחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה והוספת ממ"דים שחשיבותם ברורה לכל. זאת  תוך מתן תשומת לב למלוא השיקולים הרלוונטיים וצמצום הבינוי שהתבקש במקור.
"בהחלטתה כאמור, ביקשה הוועדה המקומית לאזן בין ערכיה הייחודיים של מנחת ההיסטורית לבין הצורך במתן מענה לצורכי חיזוק  וביטחון בבנייה ישנה. על החלטת הוועדה המקומית הוגשו שלושה עררים. אחד על ע"י מגיש הבקשה להיתר, במסגרתה ביקש להגדיל את זכויות הבניה והאחרים ע"י המתנגדים לבניה במסגרתם התבקש להורות על ביטול הבנייה. בסופו של דיון, ועדת הערר אפשרה למבקש ההיתר להגיש לעירייה את הבקשה בשנית, בצירוף השלמות שונות, וזאת לצורך דיון בוועדה המקומית. החלטת ועדת הערר התקבלה היום. אנו נלמד את ההחלטה ונבחן את משמעותה".