הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בירושלים החליטה להמליץ בשבוע שעבר להפקיד בוועדה המחוזית תוכנית משמעותית להתחדשות עירונית בגבעה הצרפתית. במסגרת התוכנית, צפויות להיבנות בשכונה יותר מ-1,000 יחידות דיור חדשות לצד הקמת מבני ציבור ויצירת ריאות ירוקות.
2 צפייה בגלריה
המגדלים בגבעה הצרפתית
המגדלים בגבעה הצרפתית
המגדלים בגבעה הצרפתית
(הדמיה: טוטם הדמיה ואנימציה)
2 צפייה בגלריה
ההתחדשות העירונית ברחוב בר כוכבא 18-24 בשכונת הגבעה הצרפתית
ההתחדשות העירונית ברחוב בר כוכבא 18-24 בשכונת הגבעה הצרפתית
כך יקרה רחוב בר כוכבא
(הדמיה: יגאל לוי אדריכלים)

במסגרת התוכנית, ייהרסו 8 מבני מגורים ישנים במתחם הרחובות בר כוכבא 15-5 וההגנה 3, וכן מבנה ציבורי נוסף, ובמקומם יוקמו 11 מבני מגורים חדשים בגובה של 6, 10 ו-30 קומות.
בעירייה טוענים כי ״הפרויקט בגבעה הצרפתית יגדיל משמעותית את היצע יחידות הדיור בשטח התוכנית מ-268 יחידות דיור קיימות ל-1,019 יחידות דיור חדשות. במקביל, יוקמו שטחים למסחר ולתעסוקה, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים ומעברים ציבוריים, מבנים ומוסדות ציבור – ובהם כיתות גן, מעון יום, בתי כנסת, מתנ"ס ומועדון נוער, וכן יוקצה שטח לבית ספר״.


״מדובר במימוש של החזון להתחדשות השכונות הוותיקות בעיר, במטרה לשפר את איכות חיי התושבים. התוכנית שאושרה בוועדה המקומית מציעה התחדשות עירונית מקיפה בגבעה הצרפתית הממוקמת בצפון ירושלים, שתביא לשיפור משמעותי באיכות החיים של תושבי השכונה״.
״התוכנית שמה דגש על שיפור הקישוריות בשכונה, הן בין הדרכים הקיימות לבין הדרך החדשה שתיסלל, והן בין השטחים הפתוחים עצמם באמצעות שבילי הליכה פנימיים. במסגרת זו, דרך פנימית חדשה ומעברים רגליים יקשרו בין הרחובות בר כוכבא וההגנה לבין הרחוב החדש והשטחים הירוקים המוצעים״.