ניצחון למפגינים שקיבלו דוחות חניה: בית המשפט בשלום בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מקומיים בירושלים נתן היום (חמישי) את החלטתו בבקשה מאוחדת לביטול 46 כתבי אישום אשר הוגשו נגד המבקשים בגין עבירות חניה שונות מכוח טענת "הגנה מן הצדק". מדובר בעשרות נהגים שהגיעו להפגין נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך הפגנות בלפור שנערכו בירושלים בשנים 2020-2021, וקיבלו דוחות חניה.
2 צפייה בגלריה
דו״ח חניה
דו״ח חניה
דו״ח חניה
(צילום: רועי אלמן)

ארגוני המחאה ומהפגינים טענו כי בדרך כלל באירועים המוניים כמו משחקים באצטדיון טדי העירייה נמענת מלתת דוחות לרכבים שחונים בניגוד לחוק אך אינם מסכנים חיים וכי הדוחות שניתנו להם באו על רקע פוליטי. בית המשפט קבע כי הדוחות שניתנו בגין עבירות שאינן "מסכנות חיים" להתבטל וכן כי הדוחות שניתנו בגין עבירה של "הכנסת רכב לגן ציבורי" מבוטלים.
בתקציר פסק הדין נכתב כי ״ברקע הדברים ההפגנות אשר התנהלו ברחוב בלפור בירושלים בין השנים 2020-2021. טענת המבקשים המרכזית היא פגמים בהתנהלות המשיבה, אשר העיקרי בהם הוא אכיפה מסיבית שביצעה המשיבה ביחס למפגינים במטרה להפעיל עליהם לחץ כלכלי כדי למנוע מהם מלהפגין וזאת מתוך מניע פוליטי. להוכחת טענתם לאכיפה בררנית השוו המבקשים את כמות הדוחות שניתנו במהלך ההפגנות לכמות הדוחות הנרשמים במהלך משחקים באצטדיון טדי״.

2 צפייה בגלריה
הפגנת הענק בבלפור, ערב הבחירות
הפגנת הענק בבלפור, ערב הבחירות
הפגנות בלפור
(צילום: רועי אלמן)

״המשיבה דחתה את טענות המבקשים מכל וכל, טענה כי המבקשים לא הצליחו להרים את נטל ההוכחה הדרוש בטענה כגון זו וכי אכפה עבירות חניה במהלך תקופת ההפגנות כהרגלה. יש להבהיר כי בית המשפט לא קיבל את טענת המבקשים כי בוצעה אכיפה בררנית מתוך מניע פוליטי אלא קבע כי על פי התשתית הראייתית שהניחו בפניו המבקשים הוכח כי למשיבה קיימת מדיניות אכיפה שונה המופעלת באירועים המוניים, וכי מדיניות זו מיושמת בעת משחקים באצטדיון טדי״.
״מדיניות אכיפה זו כוללת התמקדות ברישום דוחות אך ביחס לעבירות מסכנות חיים, תוך הכלת עבירות קלות שאינן מהוות סיכון או גורמות הפרעה חמורה ובמקביל קביעת הסדרי חניה אשר יאפשרו שמירה על חניות תושבי המקום. המבקשים הוכיחו כי מדיניות זו לא יושמה במהלך תקופת ההפגנות, ואף המשיבה מודה כי אכפה עבירות חניה כרגיל בתקופה זו. אמנם יתכנו מצבים בהם תהא הצדקה למתן יחס אכיפתי שונה לאירועים המוניים המתקיימים באזורים שונים בעיר בשל מגוון סיבות, אך המשיבה תלתה את היחס השונה באכיפה בתלונות תושבי אזור ההפגנות, כאשר תושבי אצטדיון טדי סבלו והתלוננו על אי אכיפת החניה. למעלה מכך, המשיבה הכחישה קיומה של אכיפה שונה באצטדיון טדי וטענה כי אכפה כרגיל במהלך משחקים״.


בנוסף, קבע בית המשפט כי המבקשים הוכיחו כנדרש כי למשיבה מדיניות אי אכיפה של עבירת "הכנסת רכב לגן ציבורי" לפיה העבירה לא נאכפת במוצאי שבתות. בנוסף, המבקשים הראו כי המשיבה אכפה עבירה זו במוצאי שבתות בתקופת ההפגנות אך לא לפניה.
בית המשפט קבע כי הסעד המתאים בנסיבות העניין הוא ריפוי פגם זה באמצעות ביטול כתבי האישום שניתנו בניגוד למדיניות האכיפה הנוהגת של המשיבה באירועים המוניים, קרי ביטול כתבי האישום שניתנו בגין עבירות שאינן "מסכנות חיים", לפי ההגדרה המובאת באתר המשיבה ולפי הגדרת העד מטעמה, וביטול כתבי האישום שניתנו בגין "הכנסת רכב לגן ציבורי".