אגף היועץ המשפטי בעיריית ירושלים הוציא מכתב התראה לחברת הנדסית שהקימה סוכנת ענק במאה שערים - מחשש שזו תקרוס.
1 צפייה בגלריה
הסוכה ברחוב זוננפלד
הסוכה ברחוב זוננפלד
הסוכה במאה שערים
(צילום: רפי פרלשטיין)
במכתב שנשלח על ידי המשנה ליועץ המשפטי לעירייה, עו״ד חיים נרגסי נכתב: "לאחרונה הובא לידי עתנו כי חברתכם הקימה סוכה תלויה באוויר ללא כל היתר מעיריית ירושלים, במרחב הציבורי, תוך גרימת סכנה מוחשית להולכי הרגל ולבאים בסביבתה.
"הקמת סוכה תלויה באוויר, במרחב הציבורי על נתיב נסיעה ובאמצע הרחוב ללא כל היתר מאת העירייה הינה עבירה פלילית חמורה. ביצוע העבודות על ידכם והצבת סוכה תלויה באוויר ללא כל היתר מהווה עבירה פלילית ועל פי החוק מטילה עליכם אחריות במישור הפלילי".
במכתב דורשת העירייה מהחברה לפרק את סוכת הענק מחשש שזו תקרוס עד היום בשעות הצהריים: ״אנו מורים לכם לפרק את הסוכה וכל האלמנטים הנוספים אשר הוצבו במקום ללא כל היתר. במידה ולא תפורק כל הקונסטרוקציה האמורה לעיל, העירייה תבצע פירוק באופן מידי על כלל האלמנטים תוך הטלת כל עלויות ההריסה. בנוסף לכך, תגיש העירייה כתב אישום פלילי כנגד חברתכם ו/או בעלי החברה בגין הקמת הקונסטרוקציה האמורה ללא היתר".