במקום 32 יחידות דיור - 130 דירות בבניין מגורים: הוועדה המחוזית ירושלים אישרה למתן תוקף תוכנית לפרויקט פינוי בינוי מעורב שימושים בשכונת קריית משה, צמוד לציר הרכבת הקלה ולתחנת "החלוץ". התכנית קודמה על ידי משרד טיטו אומן אדריכלים עבור חברת משהב.
כך ייראה הבניין בקרית משהכך ייראה הבניין בקרית משה
כך ייראה הבניין בקרית משה
(הדמיה: טיט אומן אדריכלים )
מדובר בפרויקט בצומת הרחובות פרבשטיין, מרדכי איש שלום בירושלים ובמסגרתו ייהרסו ויפונו 32 יחידות דיור בשני מבני שיכון ישנים, ובמקומן ייבנה בניין מגורים ובו 130 דירות ב-32 קומות - 29 קומות מגורים מעל קומת קרקע כפולה ומעל קומת חניון תת קרקעי.
התוכנית מתפרסת על שטח של 3.6 דונם, ובמסגרתה ייבנה מגדל המגורים עם תמהיל דירות מגוון של דירות 2, 3, 4, 4.5 ו-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, ובקומת הקרקע ייבנו מבני ציבור – ספרייה עירונית וגן ילדים, וכן חזית מסחרית.. התוכנית כוללת גם חידוש של מגרש ספורט ובית ספר סמוכים.
אדריכל יואב אומן ממשרד טיטו-אומן אדריכלים: "אנחנו שמחים שגם בימים אלו הוועדה המחוזית ירושלים ממשיכה בעבודתה לקידום תוכניות בנייה בעלות חשיבות גבוהה. לתוכנית זו משמעות חשובה במסגרת ההתחדשות העירונית בירושלים, לטובת העיר והתושבים. הפרויקט יאפשר היצע דירות מגוון, וכן יחדש את המרחב הציבורי וישדרג את רמת השירותים העירוניים.
"בנוסף לגן הילדים והספרייה, אשר משולבים באופן אינטגרלי במבנה ומשרתים את הציבור הרחב, השכילה הוועדה המחוזית ועיריית ירושלים לעשות שימוש בחוק החדש המאפשר רישום רב שכבתי בקרקע בו מפלס הפיתוח הינו שטח מגונן ציבורי לרווחת הכלל ואילו תת הקרקע משמש כחניה בבעלות פרטית".
איציק דיעי, מנכ"ל חברת משהב: "השימושים המעורבים שאושרו בתכנית הינם דוגמא לשילובים אשר מתאפשרים רק בעקבות קידום תכניות פינוי בינוי המתחשבות בצרכי הציבור, ולוקחות בחשבון את השירותים והצרכים שהתעוררו במרוצת השנים בשכונה הוותיקה. אמנם ההתקשרות הישירה הינה עם בעלי הזכויות במתחם אולם בבואנו לבחון חלופות תכנון עלינו תמיד להרחיב את המבט ולשאוף להשפיע בצורה חיובית על השכנים ועל השכונה, ואני סבור שהדבר נעשה בצורה מיטבית גם בפרויקט הזה".