אריאלה רג'ואן. צילום: יוסי זמיראריאלה רג'ואן. צילום: יוסי זמיר
אריאלה רג'ואן. צילום: יוסי זמיר
(אריאלה רג'ואן. צילום: יוסי זמיר)
החלטת היועץ המשפטי באה בעקבות דו"ח חמור של מבקרת העירייה מלכה דרור בנושא, שממצאיו נחשפו לראשונה ב"בונוס" ומיינט ירושלים.
"ניצול לרעה"
במסקנות הדוח מצוין כי קיים חשש כי רג'ואן נצילה לרעה את קשריה ומעמדה. המבקרת טוענת כי החשש הוא שהתוכנית קודמה כדי לקדם את עניינה האישיים. כמו כן, ההמלצה בדוח היא לקבל חוות דעת משפטית באשר לקיום עבירות פליליות בתחום טוהר המידות או עבירות משמעתיות של עובדי עירייה נוספים שהיו מעורבים באישורה של דרך החירום במתחם המדובר. ההמלצות הועברו ליועץ המשפטי לעירייה לפני כמה חודשים, כדי שישקול מהם ההליכים שיש לנקוט נגד כל אחד מהמעורבים.
ואכן, להחלטת היועץ קדמה תקופה ממושכת של מחשבה, בניסיון להגיע להחלטה שכל הצדדים ניסו להימנע ממנה. למעשה, עוד בשלהי הקדנציה הקודמת, ניסה ראש העירייה לשעבר ניר ברקת, למזער נזקים ואף יצא בפומבי נגד הדוח וסירב לאמץ אותו.
סלילת כביש החירום ברחוב החוצב ברמת בית הכרם נכללה בתקציב העירייה בשנת 2016. אולם עוד לפני שהעבודות החלו הוציאה לו רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) צו הפסקת עבודה, בטענה כי מדובר בפלישה לשטח שנמצא בבעלות הרשות. בעקבות הכשלים והליקויים הרבים שהתגלו בהליך אישור סלילת הכביש וההתערבות האישית של רג'ואן, התקציב המיועד להכשרת התוואי, בסך של למעלה מ־700 אלף שקל, הועבר למיזמים אחרים.
שלמה אשכול. צילום: שלומי כהןשלמה אשכול. צילום: שלומי כהן
שלמה אשכול. צילום: שלומי כהן
(שלמה אשכול. צילום: שלומי כהן)
על פי המצוין בדוח, ההנחיה לסלילת הכביש נעשתה בהוראתו האישית של מהנדס העיר שלמה אשכול, אף על פי שלא קיבלה אישור מבעלת הקרקע, רשות מקרקעי ישראל. כמו כן העבודות החלו בלי שהוצעו כל ההיתרים והאישורים הנדרשים. את ההחלטה על נחיצות הכביש ועל הגדרתו כדרך חירום זמנית קיבל המהנדס. הוא הסביר את החלטתו בכך ששריפה שפרצה במתחם שנה קודם לכן היתה אירוע חירום שעורר חשש ממשי לחיי התושבים במקום. אך מדוח הביקורת עולה כי הקביעה הזאת נעשתה ללא בדיקת חלופות ובלי שהועברה פנייה מרשות חירום כלשהי לסלילת הדרך. מבקרת העירייה אף קבעה כי אשכול "לא פנה לקבל חוות דעת משפטית. מהנדס העיר אינו יכול להחליט על דעת עצמו החלטות מנוגדות לחוק".
בשל הביקורת על התנהלותו של המהנדס אשכול, הוחלט לקיים גם מולו הליך משמעתי שיכול להוביך לנזיפה. יש לציין כי המהנדס הוותיק צפוי לפרוש לגמלאות בחודש ינואר הקרוב.
העירייה: "בעקבות האירוע המדובר ינוהל למר שלמה אשכול הליך משמעתי, על פי המלצת היועץ המשפטי ראוי לסיימו בנזיפה. יוביל את התהליך מנכ״ל העירייה, היות שמדובר באחד מראשי המינהלים".