כך ייראו הבניינים במורדות מלחה. הדמיה: אדריכל אלכס קרופיצקי וא.א. סטודיוכך ייראו הבניינים במורדות מלחה. הדמיה: אדריכל אלכס קרופיצקי וא.א. סטודיו
כך ייראו הבניינים במורדות מלחה. הדמיה: אדריכל אלכס קרופיצקי וא.א. סטודיו
(כך ייראו הבניינים במורדות מלחה. הדמיה: אדריכל אלכס קרופיצקי וא.א. סטודיו)
הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית ירושלים אישרה את הבקשות להיתר הבניה במורדות מלחה. מדובר בתכנית בניה במסגרת 'מחיר למשתכן' שתוקם על-ידי היזם "חברת האחים חסיד".
הבקשות להיתר שאושרו בוועדה, מציעות הקמת 14 בניינים הכוללים 224 יחידות דיור, כאשר 80 אחוז מהפרויקט יהיה במסגרת 'מחיר למשתכן' ו- 20 אחוז יהיה במסגרת השוק החופשי.
יצוין כי הבניה שאושרה נמצאת בפרויקט עיבוי שכונה קיימת – הרחבת שכונת מנחת, תוך פיתוח צירי הולכי רגל, פיתוח פארק שכונתי ושמירה על מבטים לנוף ושימור שטח ליער במורדות הדרומיים של השכונה.
כך ייראו הבניינים במורדות מלחה. הדמיה: אדריכל אלכס קרופיצקי וא.א. סטודיוכך ייראו הבניינים במורדות מלחה. הדמיה: אדריכל אלכס קרופיצקי וא.א. סטודיו
כך ייראו הבניינים במורדות מלחה. הדמיה: אדריכל אלכס קרופיצקי וא.א. סטודיו
(כך ייראו הבניינים במורדות מלחה. הדמיה: אדריכל אלכס קרופיצקי וא.א. סטודיו)
השטח בבעלות המדינה (רמ"י) ועיריית ירושלים והפיתוח של השכונה נעשה ע"י חברת "ערים – חברה לפיתוח בע"מ".
ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "אישרנו 224 יחידות דיור נוספות שיבנו במורדות מלחה. 80% מהפרויקט יימכר במסגרת מחיר למשתכן לטובת המשפחות הצעירות. אמשיך להוביל את ירושלים לפסגות אליה היא ראויה ולקדם פרויקטים למען צעירי העיר".
כך ייראו הבניינים במורדות מלחה. הדמיה: אדריכל אלכס קרופיצקי וא.א. סטודיוכך ייראו הבניינים במורדות מלחה. הדמיה: אדריכל אלכס קרופיצקי וא.א. סטודיו
כך ייראו הבניינים במורדות מלחה. הדמיה: אדריכל אלכס קרופיצקי וא.א. סטודיו
(כך ייראו הבניינים במורדות מלחה. הדמיה: אדריכל אלכס קרופיצקי וא.א. סטודיו)
'מחיר למשתכן' הינה תכנית של משרד האוצר לשווק קרקעות להקמת אלפי יחידות דיור, כאשר המשמעות המיידית שלה היא הנחה של עשרות אחוזים (מאות אלפי שקלים) על מחיר הדירה. זאת ועוד, רוכשי הדירות בתוכנית "מחיר למשתכן" נהנים משיעורי מימון אפקטיביים משמעותיים, כלומר זו הטבה כפולה - מעבר לכך שהם קונים דירה בזול, הם לא צריכים להעמיד הון עצמי כפי שרוכשים אחרים צריכים להעמיד.