הכיכר. צילום: שלומי כהןהכיכר. צילום: שלומי כהן
הכיכר. צילום: שלומי כהן
(הכיכר. צילום: שלומי כהן)
המוזיקה תמשיך להתנגן בכיכר המוזיקה: בית המשפט העליון ביטל את פסק הדין של בית המשפט המחוזי וקבע כי כיכר המוזיקה היא שטח ציבורי פתוח ולכן ניתן לקיים במקום הופעות חיות של מוזיקה, זאת תוך שמירת האיזון בין טובתם של השכנים המגוררים בסמוך לבין טובת כלל תושבי העיר.
בית המשפט העליון קיבל בכך את הערעור שהגישה העירייה, בהרכב של שלושה שופטים (יורם דנצינגר, אורי שוהם ונעם סולברג) נקבע כי ניתן להוציא היתר בניה לבמת ההופעות שהוקמה בכיכר וכי ניתן לערוך במקום הופעות בתנאים. ערור העירייה הוגש באמצעות משרד עורכי דין חיצוניים לעירייה, עורכי הדין הדס יצחקי, שחר בן עמי ורועי בראונר ממשרד שרקון, בן עמי, אשר, נאמן, קינן ושות'.
העליון ביטל למעשה שני פסקי דין קודמים בנושא של בית המשפט המחוזי וקבע כי להכשיר כיכר שהיא שטח ציבורי פתוח, הוא פתרון ראוי מבחינה תכנונית ומשרת גם את האינטרס הציבורי. כמו כן נקבע עוד כי מוסדות תכנון שונים, לרבות ועדת הערר, לקבוע תנאים בהיתר הבניה העוסקים בהיקף השימוש, אולם סמכות זאת צרכיה שתיעשה בזהירות. לפיכך נקבע כי הנושא יוחזר לועדת הערר, תוך קביעה כי זו תהא רשאית לקבוע תנאי שימוש פרטניים במסגרת ההיתרים להופעות בכיכר ובלבד שהתנאים ייקבעו בשיקול דעת ותוך איזון.