אגודת העיתונאים תישאר בבית אגרון - כך פסק בית משפט השלום בעיר. זאת בניגוד לתביעת העירייה, בעלת הנכס, שדרשה לפנות את האגודה בטענה כי אין להם כלל חוזה שכירות חתום וככל הנראה לא היה מעולם חוזה כזה. עם זאת השופטת קרן מילר קיבלה את טענות העירייה כי האגודה השכירה שטחים בבניין לצדדים שלישיים בניגוד לדרישות העירייה, ולפיכך האגודה נדרשת לפנות רק את השטחים הללו בתוך שנה.
1 צפייה בגלריה
העיתונאים נשארים. בית אגרון
העיתונאים נשארים. בית אגרון
העיתונאים נשארים. בית אגרון
(צילום: אלכס קולומויסקי)

העירייה הגישה תביעה נגד אגודת העיתונאים, שפועלת כבר 50 שנה בנכס בבעלות העירייה הידוע כבית אגרון ברחוב הלל, בטענה כי אגודת העיתונאים משכירה שטחים במבנה לגופים אחרים ולצרכים מסחריים וזאת בניגוד למטרת החכירה ולאופיו של נכס לצורכי ציבור. עוד הדגישה העירייה בתביעתה כי אין כלל הסכם וחוזה חתום בין העירייה לאגודה, ואכן העיתונאים לא הצליחו להציג חוזה בפני בית המשפט. עם זאת, האגודה, באמצעות עורך דינם מתן גרינברג, טענה כי היא פועלת בנכס מאז הקמתו ברשות העירייה ובידיעתה וכי האגודה אף השקיעה סכומים ניכרים בבניית המבנה.
קראו גם:
עוד נטען כי התנהלות העירייה במהלך עשרות השנים מלמדת כי היא מכירה בזכויות האגודה בנכס, במעמד של חכירת משנה. עוד הסתבר כי אף שהעירייה ערכה שימוע לאגודה על דבר שכירויות המשנה המנוגדות לעמדתה, לא עלתה אף טענה בנוגע לעצם זכותה של האגודה לשבת במבנה.
כמענה לתביעת העירייה הגישה אגודת העיתונאים תביעה שכנגד, שעיקרה סביב נושאים כספיים. בין היתר, העיתונאים טענו שקיצצו להם את מספר מקומות החניה השמורים עבורם בשמונה חניות, אך הם לא הצליחו להביא ראיות או מסמך כלשהו שמגבים את הטענות, ובית המשפט דחה את התביעה הזאת כיוון "שלא מצא בטענות ממש".