מביאים את העתיד אל תלפיות: הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית ירושלים, החליטה להמליץ בפני הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית להקמת מגדל פרדס, הממוקמת ברחוב פייר קניג, מול קניון הדר, בשטח ריק מבינוי.
5 צפייה בגלריה
כך ייראה מגדל פרדס ברחוב פייר קניג בתלפיות
כך ייראה מגדל פרדס ברחוב פייר קניג בתלפיות
כך ייראה מגדל פרדס ברחוב פייר קניג בתלפיות
(הדמיה: מתי רוזנשיין אדריכלים בע"מ)
5 צפייה בגלריה
כך ייראה מגדל פרדס ברחוב פייר קניג בתלפיות
כך ייראה מגדל פרדס ברחוב פייר קניג בתלפיות
כך ייראה מגדל פרדס ברחוב פייר קניג בתלפיות
(הדמיה: מתי רוזנשיין אדריכלים בע"מ)
מדובר בתכנית ראשונה המקודמת לפי תכנית האב לאזור התעשייה המתחדש של תלפיות. תכנית האב אושרה בוועדה המחוזית בחודש פברואר השנה ומציעה את התחדשות הרובע והפיכתו למרכז עירוני ראשי בדרום העיר, הכולל שטחים למגורים תעסוקה מסחר, צורכי ציבור, תרבות ומלאכה.
שטח התכנית הינו 4.1 דונם, המיועד כיום לפי תכנית 101-0175232 שאושרה בשנת 2018 למסחר, תעסוקה ומבני ציבור, לצורך הקמה של מגדל בן 18 קומות, מתוכן 5 קומות מסד, קומת קרקע למסחר ומעל שימושי תעסוקה ומכללה ב- 500% שטחי בניה.
התכנית מציעה הגדלת המגדל ל- 30 קומות, מתוכן 6 קומות מסד והשימושים המוצעים הינם ל- 150 יחידות חדשות. בנוסף, נקבעו שימושים מעורים ומגוונים, עבור מכללת פרדס, צורכי ציבור, שימושי תרבות, גני ילדים ובית כנסת.
5 צפייה בגלריה
כך ייראה מגדל פרדס ברחוב פייר קניג בתלפיות
כך ייראה מגדל פרדס ברחוב פייר קניג בתלפיות
כך ייראה מגדל פרדס ברחוב פייר קניג בתלפיות
(הדמיה: מתי רוזנשיין אדריכלים בע"מ)
5 צפייה בגלריה
כך ייראה מגדל פרדס ברחוב פייר קניג בתלפיות
כך ייראה מגדל פרדס ברחוב פייר קניג בתלפיות
כך ייראה מגדל פרדס ברחוב פייר קניג בתלפיות
(הדמיה: מתי רוזנשיין אדריכלים בע"מ)
כמו כן, התכנית מציעה הקמה של כיכר עירונית כלפי פייר קניג ושטח ציבורי פתוח לרווחת התושבים, בחלק האחורי של המגרש, ושביל המקשר בין פייר קניג לשטח ציבורי זה, בהתאם לעקרונות תכנית האב. עורך התכנית הינו מתי רוזנשיין אדריכלים בע"מ ומגישי התכנית הינם יואל וייס ומכון פרדס לחינוך יהודי.
השבוע אישרה העירייה, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה החליטה להמליץ על הפקדת תכנית להתחדשות עירונית, הממוקמת ברחוב טשרניחובסקי 51 ו- 53 בשכונת רסקו.
שטח התכנית הינו 2.8 דונם והיא מציעה התחדשות עירונית - הריסה ופינוי של מבני מגורים קיימים בני 37 יחידות דיו והקמה של 2 מבנים מגורים בני 10 קומות ו-120 יחידות דיור בתמהיל מגוון, עם שימושים מעורבים למסחר ומבני ציבור.
5 צפייה בגלריה
כך תיראה ההתחדשות העירונית ברחוב טשרניחובסקי בשכונת רסקו
כך תיראה ההתחדשות העירונית ברחוב טשרניחובסקי בשכונת רסקו
כך תיראה ההתחדשות העירונית ברחוב טשרניחובסקי בשכונת רסקו
(הדמיה: משרד אדריכלים בועז ביטמן)
בנוסף, התכנית מציעה שטחי מסחר מצומצמים שיפנו כלפי הרחוב, טיפול בטופוגרפיה המשופעת הקיימת במגרש, שיפור והסדרה סטטוטורית של המרחב הציבורי הקיים, בין היתר על ידי מיקום מבני המגורים במפלס רחוב טשרניחובסקי והרחבת הרחוב תוך יצירת מדרכות ונטיעות חדשות. מגישת התכנית היא חברת לביא טשרניחובסקי בע"מ ועורך התכנית הינו משרד אדריכלים בועז ביטמן.
לעדכונים נוספים – חדשות ירושלים