האקדמיה ללשון מחפשת 'שפה עיצובית' עבור ביתה העתידי. בשיתוף עם התאחדות האדריכלים בישראל, הכריזה האקדמיה, על תחרות לתכנון משכנה החדש, שייקרא "מִנווה האקדמיה ללשון".
כמוסד לאומי, האקדמיה ללשון העברית בחרה לקיים תחרות פומבית ופתוחה שפונה אל האדריכלים הרשומים בישראל בלבד. השלב הראשון בתחרות הוא אנונימי וממנו ייבחרו המתכננים לשלב הגמר.
האקדמיה בגבעת רם.  עוברת מקום  האקדמיה בגבעת רם.  עוברת מקום
האקדמיה בגבעת רם. עוברת מקום
(צילום: ברוך גיאן)
מנווה האקדמיה ללשון העברית מתכונן לקום בקרית הלאום על מגרש של כשישה דונמים. השטח הבנוי בו יעמוד על כ־9,000 מ"ר. בעוד כיום האקדמיה ללשון פועלת בקמפוס 'העברית' בגבעת רם, מה שפיזית מגביל במידה מסוימת את יכולותיה להרחיב את פעילותה, במנווה החדש ירוכזו ויורחבו היחידות הפעילות של האקדמיה, כגון מפעלי המחקר שלה, וכן יוקמו בו המוזיאון הלאומי לעברית ומרכזי הדרכה והשתלמויות.
את יוזמת ההקמה הגתה האקדמיה ללשון בעצמה, וזו אומצה בהחלטת ממשלה לפני כשבע שנים. המנווה ייבנה בסיוע העירייה והרשות לפיתוח ירושלים. צוות השופטים בתחרות מורכב מאדריכלים, אנשי מוסדות התכנון מקומיים ונציגי האקדמיה ללשון העברית.
ההצעות לתכנון המבנה יתקבלו עד סוף יוני השנה, והבחירה הסופית צפויה במהלך הקיץ. מלבד הזכות לעצב את משכן האקדמיה, הזוכה בתחרות יקבל פרס על סך 80 אלף שקל.