תבוסה נוספת ליו"ר ועד העובדים בבית החולים 'הדסה', אמנון ברוכיאן: רשות השיפוט בהסתדרות דחתה את הערעור שלו על ההחלטה שאילצה אותו לפצות עובדת שתבעה אותו.
2 צפייה בגלריה
ברוכיאן
ברוכיאן
ברוכיאן. הסכום שנפסק לתובעת "על גבול הסמלי
(צילום: שלומי כהן)
כפי שנחשף ב"ידיעות ירושלים", עובדת שהעסקתה בהדסה החלה ב-1987, פוטרה בשנת 2019 מכל תפקידיה במרכז הרפואי. רשות השיפוט דנה בשאלה האם התנהלות יו"ר ועד העובדים כלפי התובעת, הייתה נגועה בשיקולים זרים והאם היה בכך כדי להשפיע על פיטוריה. הרשות קבעה כי ברוכיאן גילה עויינות כלפי התובעת, החל מהדחתה הבלתי חוקית מוועד העובדים ועד התנהלותו לאחר השימוע. הבורר אף מניח כי הדחתה מהוועד סייעה למעסיקה לנהל את הליכי הפיטורין, שכן הדחה פתאומית מהוועד מציבה סימני שאלה בעיני המעסיק.
עו"ד מיכאל קמפינסקי, שבפניו הובאו העדויות ברשות השיפוט ואשר שימש כדן יחיד בפסק הבוררות, כתב כי להתרשמותו מעדותו של יו"ר ועד העובדים, "מצטיירת דמות של אדם המתנהל ב'הדסה' באופן כוחני. עדותו התאפיינה בהתחמקויות ממתן תשובות ישירות לשאלותיו של בא כוח התובעת ובחוסר עקביות".
עוד כתב כי מעדותו של ברוכיאן עולה שהיחסים שבינו לבין התובעת היו עכורים ביותר, מלאי שטנה הדדית, עויינות ונקמנות שתרמו לא מעט לפיטוריה.
בחקירתו ברשות השיפוט הודה ברוכיאן שלמעשה הדיח את התובעת מתפקידה בוועד העובדים כיוון שהשמיצה אותו וכינתה אותו "מושחת" ו"מכור להנהלת הדסה".
בחודש אפריל הסתיים הליך בוררות ונקבע כי על יו"ר ועד עובדי הדסה לשלם באופן אישי 25 אלף לתובעת. לכך נוסף תשלום החזר הוצאות ושכר טרחת עו"ד, בסך 2,000 שקל, לפרקליט דוד יאיר שייצג את התובעת.
2 צפייה בגלריה
דוד יאיר
דוד יאיר
דוד יאיר
(צילום: פרטי)

החלטה שקולה

בערעור שהגיש ברוכיאן נטען כי פסיקתו של הבורר היא שגויה, בלתי מבוססת וחורגת מאוד מההלכות ומהפסיקה בעניין ייצוג בלתי הולם. בתחילת החודש התקיים דיון בפני ראש רשות השיפוט, עו"ד אריאל מנור, וחברי ההרכב עו"ד שמואל אוסלנדר ועו"ד אסתר וינדר.
בפסק הדין עו"ד אוסלנדר נדחה הערעור ונקבע כי לא רק שקביעותיו של הבורר היו שקולות ונכונות, אלא צוין עוד בהחלטה כי סכום הפיצוי שנקבע, בסך 25 אלף שקל, "הוא צנוע למדי, על גבול הסמלי, ונקבע באופן זהיר".
לאחר קבלת פסק הבוררות ודחיית הערעור, שלחה השבוע העובדת המפוטרת מכתב למנכ"ל בפועל של המרכז הרפואי הדסה, פרופ' יורם וייס, ובו היא מבקשת לשוב אל משרתה בבית החולים.
מטעמו של ברוכיאן נמסר: "מבחינת נציגות העובדים מדובר בפסק דין שגוי ואנו לומדים אותו".