תורג'מן בבית המשפט בתחילת הפרשה | צילום: יריב כץתורג'מן בבית המשפט בתחילת הפרשה | צילום: יריב כץ
תורג'מן בבית המשפט בתחילת הפרשה | צילום: יריב כץ
(תורג'מן בבית המשפט בתחילת הפרשה | צילום: יריב כץ)
הדרישה המפתיעה של סגן ראש העירייה לשעבר החשוד בעבירות שוחד והלבנת הון: שלמו לי חצי מיליון שקל. מאיר תורג'מן הגיש לאחרונה כתב תביעה נגד עיריית ירושלים שבו הוא דורש תשלום על שכר עבודה, פדיון ימי חופשה, פיצויים, אחזקת רכב והוצאות ביגוד וטלפון.
המעצר וההרחקה
חודש מרץ, שנת 2018. חוקרי המשטרה עוצרים את סגן ראש העירייה דאז תורג'מן בחשד לביצוע עבירות של הקשורות לשוחד והלבנת הון.
מעצרו של איש העירייה הבכיר מוארך בשבעה ימים, ובסיומם הוא משוחרר למעצר בית ונאסר עליו להגיע למשרדי עיריית ירושלים.
לאחר מספר חודשים, לבקשת משטרת ישראל, מוצא צו האוסר עליו לעסוק בתפקידו כיו"ר הוועדה לתכנון ובנייה וכהונתו פוקעת בסוף שנת 2018.
תורג'מן, שהיה אחד האנשים החזקים בעיריית ירושלים ומועמד לראשות העירייה, ישב במשך ימים רבים בשקט, אך נראה שעתה הוא יוצא לקרב. בכתב תביעה שהגיש לאחרונה עו"ד חנן כהן לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים הוא תובע מהעירייה לא פחות מחצי מיליון שקל.
"נאסר על התובע להגיע למשרדי העירייה למשך 90 יום, ולאחר מכן הוארכה ההגבלה לעוד 90 ימים", נכתב בתביעה. יודגש - לא נאסר על התובע לעסוק בתפקידו, אלא להגיע למשרדים. התובע המשיך לעסוק בתפקידו באופן פעיל מביתו עד שביום 2 ביולי 2018 הוצא צו נוסף המגביל אותו לעסוק אף בתפקידו".
מעשה של יריב פוליטי?
על פי כתב התביעה, העירייה סירבה לשלם לתורג'מן שכר בעת שנעדר מעבודתו בעירייה ואף הוכנה חוות דעת משפטית התומכת בקביעה זו. סגן ראש העירייה לשעבר טוען כי הוראות החוק שעליהן מסתמכת העירייה לקוחות מן התקשי"ר (תקנון שירות המדינה), שקובע כי מי שנתון במעצר או בחלופת מעצר שמונעים ממנו להגיע למקום עבודה לא זכאי לתשלום עבור התקופה שבה לא הגיע לעבודה.
עורך דינו של תורג'מן ציין בכתב התביעה כי כותב חוות הדעת בעירייה מציין כי העירייה "מסתמכת על פרשנות מחמירה לרעת התובע - זאת כאשר המסמך שעליו היא מסתמכת קובע בפירוש כי קיימת לקונה בהוראות החלות על עובדי רשויות מקומיות. יודגש, שיקול הדעת בעניינו של התובע הינו בידי הנתבעת".
לדברי בה כוחו של תורג'מן, העירייה "בחרה להחמיר עם התובע, מקום שלא היה עליה לעשות כן, שכן בחוק החל עליה אין סעיף המורה לה לשלול את שכרו וייתכן כי מדובר בהחלטה שנתקבלה משיקולים זרים ואשר נתלית כולה בהיקש מחוק אחר שאינו חל על התובע".
עוד הוא הוסיף כי "התמונה העולה מכל אלה היא שלכל הפחות לא עשתה הנתבעת דבר על מנת לנסות לאפשר לתובע למלא את תפקידו - או כל תפקיד אחר בשירותיה, או למצוא דרך לאפשר לו תשלום שכר בזמן כהונתו - דווקא בזמנים הקשים ביותר שאותם חווה".
את כתב התביעה סיכם עורך דינו של תורג'מן בחשש כי ייתכן שיריבים פוליטיים ביקשו לפגוע בסגן ראש העירייה לשעבר. "במבט לאחור עולה אפשרות כי ייתכן ומאן דהו אף כיוון לכך על מנת לפגוע בתובע באמצעות החשדתו, הרחקתו ושלילת שכרו", נכתב בתביעה. "ייזכר כי מדובר בנבחר ציבור שמונה לתפקיד בעל השפעה עצומה, אשר לו יריבים פוליטיים ובעלי אינטרסים מנוגדים".
הדרישות של תורג'מן:
שכר עבודה כ־300 אלף שקל
דמי כלכלה כ־10 אלפים שקל
הפרשות לפנסיה כ־50 אלף שקל
אחזקת רכב כ־30 אלף שקל
פדיון חופשה כ־120 אלף שקל
החזר טלפון כ־10 אלפים שקל
"הפסקת השכר בוצעה ברגישות"
איך הגיבה העירייה בזמנו על דרישתו של תורג'מן לקבלת שכר? חוות דעת משפטית שנשלחה לעו"ד איתן פלג, בא כוחו של תורג'מן, עוד ב־5 ביוני 2018 מהלשכה המשפטית של העירייה - דחתה כבר אז את בקשתו של סגן ראש העירייה לקבל שכר בתקופה המדוברת.
"תשלום השכר השוטף עד לקבלת תשובת משרד הפנים וכן אופן יישום ההחלטה על הפסקת השכר, בוצעו על ידי העירייה ברגישות המרבית ומתוך כוונה להפחית ככל הניתן את הפגיעה בתורג'מן. שכן באותה מידה שהעירייה החליטה להמשיך את שכרו עד לקבלת תשובת משרד הפנים יכולה היתה להחליט על הפסקת השכר עד לאותו המועד", אמרו אז בכיכר ספרא.
בהמשך ציין היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד אלי מלכה, במכתבו כי "בשולי הדברים אבקש להפנותך לפסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית הדין האזורי לעבודה ושחוזק בערעור לבית הדין לעבודה, שלפיו הסמכות לאשר תשלום משכורת ותנאים נלווים לראש רשות וסגניו מסורה אך ורק לשר הפנים וכל החלטה אחרת של הרשות אינה בת תוקף מעשי כלשהו.
"בנוסף, ציין היועץ מלכה, "קבע בית הדין כי ההחלטה על הפסקת שכר של נבחר ציבור שהורחק מתפקידו הינה כדין ומתחייבת מהוראות הדין".