עבודות הרכבת הקלה ליד קניון מלחה. צילום: אדווה חוליעבודות הרכבת הקלה ליד קניון מלחה. צילום: אדווה חולי
עבודות הרכבת הקלה ליד קניון מלחה. צילום: אדווה חולי
(עבודות הרכבת הקלה ליד קניון מלחה. צילום: אדווה חולי)
העבודות סמוך לקניון מלחה ואצטדיון טדי מתקדמות: בימים הקרובים יתקיימו עבודות להקמת הסדר תנועה חדש ברחוב דוד איילון ובצומת הרחובות א.ס. הפועל – מודעי במלחה. כל זאת במסגרת העבודות הקמת הקו הירוק של הרכבת הקלה.משך זמן העבודות המתוכננות באזור זה: כ-12 חודשים.
אלה הסדרי התנועה:
- התנועה תוסט לנתיבים הדרומיים של הרחוב והצד הצפוני יגודר.
- למשך כל תקופת העבודות יישאר נתיב תנועה אחד לכל כיוון.
הסדרי התנועה במלחההסדרי התנועה במלחה
הסדרי התנועה במלחה
(הסדרי התנועה במלחה)
בנוסף, בימים הקרובים יחלו גם עבודות להפיכת מעגל התנועה בצומת הרחובות א.ס. הפועל – מודעי במלחה, לצומת מרומזר.
- במהלך העבודות ועד לסיומן לא יתאפשרו פניות פרסה לרחוב א.ס. הפועל ולכיוון פארק נחל רפאים.
יבוטלו מספר חניות בחניון רכבת ישראל (הסמוכות לרחוב מודעי).
שינויים בתחבורה הציבורית:
קו 35:
מסלול קו 35 בכיוון הנסיעה אל תחנת רכבת ישראל ישתנה. מרחוב א.ס הפועל הקו ימשיך את נסיעתו במסלול ישר ולא יפנה לרחוב א.ס הפועל.
תחנות ההורדה ברחוב א.ס מכבי ומודעי יתבטלו.
הסדרי התנועה במלחההסדרי התנועה במלחה
הסדרי התנועה במלחה
(הסדרי התנועה במלחה)
קו 18:
מסלול קו 18 בכיוון הנסיעה אל תחנת רכבת שיראל ישתנה. מרחוב א.ס בית"ר הקו יפנה אל רחוב א.ס מכבי ומשם לא.ס. הפועל ולא ימשיך את נסיעתו במסלול ישר.
תחנת ההורדה של הקו ברחוב מודעי תתבטל ותתווסף תחנה חדשה ברחוב א.ס מכבי.
עבודות הרכבת הקלה ליד קניון מלחה. צילום: אדווה חוליעבודות הרכבת הקלה ליד קניון מלחה. צילום: אדווה חולי
עבודות הרכבת הקלה ליד קניון מלחה. צילום: אדווה חולי
(עבודות הרכבת הקלה ליד קניון מלחה. צילום: אדווה חולי)
בזמן הקמת ההסדר תתאפשר תנועת כלי רכב והולכי רגל בהכוונת פקחים ושוטרים עד להקמת הצומת המרומזר החדש. העבודות להקמת הרמזור יבוצעו ביום ובלילה.