ילדים לומדים אנגלית. צילום: אפי שרירילדים לומדים אנגלית. צילום: אפי שריר
ילדים לומדים אנגלית. צילום: אפי שריר
(ילדים לומדים אנגלית. צילום: אפי שריר)
ליב"ה? לא אצלנו. האם יבוטלו הקורסים ללימוד אנגלית, מתמטיקה ומדעים במינהליים הקהילתיים החרדיים, שתוכננו מטעם משרד החינוך לחופש? אם מדובר במינהל קהילתי חרדי, התשובה ברוב המקרים חיובית.
כחלק מההיערכות לקראת החופש הגדול במינהלים הקהילתיים בשכונות החרדיות בעיר הורחב סל החוגים והקורסים לילדים. במסגרת הפרויקט 'חוג לכל ילד', שמוביל משרד החינוך בשיתוף החברה למתנ"סים (שהמינהלים בשכונות החרדיות כפופים אליה), קיימים חוגים כגון אנגלית, שמאפשרים ללמוד חומר שאינו נכלל במערכת החינוך החרדית הרשמית.
אלא שמבדיקת מיינט ו"ידיעות ירושלים" עולה שחלק מהמינהליים הקהילתיים בשכונות החרדיות בעיר פשוט ויתרו על החוגים מטעם משרד החינוך. ההסבר: חשש שהרבנים יתקפו את המיזם ואת שיתוף הפעולה עם המשרד.
"זהו ניסיון להכניס את לימודי הליב"ה בדלת האחורית", אומר אחד מרבני השכונות בעיר לגורם המעורה בנושא. אותו גורם טוען כי לימודי הליב"ה הם אחת הסוגיות הרגישות במערכת החינוך החרדית וכי כל קורס שעובר במינהלים הקהילתיים בשכונות החרדיות מקבל חותמת ואישור מצד רבני השכונה. עם זאת יהיו חוגי אנגלית בחלק מהמינהלים החרדיים, אבל ללא התערבות משרד החינוך.
"מדובר בסמנטיקה מיותרת", טוען גורם בחברה למתנ"סים. לדבריו, "אין באמת שינויים דרמטיים בחומרים שיילמדו במסגרת החוגים הקיימים לעומת מה שמשרד החינוך מציע. תכנים מיניים? ודאי שלא! החשש שלהם מביקורת פנימית ואולי מצד הרבנים מונע שיתוף פעולה חיובי".
כך, במספר שכונות חרדיות בצפון העיר חוששים משיתוף פעולה עם משרד החינוך. ברמת שלמה לדוגמה אף הודיעו על כך לתושבים בעלון השכונתי: "לאחר משא ומתן עם משרד החינוך אושר למינהל הקהילתי לקיים פעילות חוגית באופן שתהיה מתאימה להוראות הרבנים. בהתאם לוועדת הרבנים שהורתה לא להשתמש בתקציבי משרד החינוך, הודענו על ניתוק כל קשר בין המינהל למשרד החינוך בהקשר לחוגים אלו ושלא נשתמש בתקציבי המשרד".
עם זאת הדגישו במינהל: "החוגים הקיימים ימשיכו להתקיים אך ורק בפיקוח המינהל הקהילתי ללא קשר פדגוגי ותקציבי עם משרד החינוך, ולא יתקיימו חוגי אנגלית, מדעים ומתמטיקה לבנים ולבנות על ידי הגופים הנ"ל"