שבועיים אחרי שנבחר לנשיאות ארה"ב - והמגזר החרדי עדיין עסוק בשאלות הלכתיות הקשורות בדונלד טראמפ. על הפרק: האם מותר ליהודי להתפלל להצלחתו של גוי והאם אפשר לקרוא לחתנו 'יהודי'.
י-ם: צעירי הליכוד למען טראמפ
הסוגייה החמה ביותר שמעסיקה את רבני המגזר היא הכינוי החדש שקיבל ג'ראד קושנר, הנשוי לבתו של טראמפ, איוונקה. מרגע שנודעו תוצאות הבחירות בארה"ב מכנים כלי תקשורת חרדיים את קושנר היהודי, בשם "חתנא דביה נשיאה", שפירושו הוא חתן הנשיא. אך מתברר שנישואיו של קושנר לאיוונקה הגיורת אינם מספקים את כולם. בעיתון 'הפלס', לדוגמה, פורסם לאחרונה מכתב הקורא להפריד בין היחס לטראמפ עצמו לבין ההתייחסות לבתו ולחתנו.
במכתב נטען שהכינוי אינו ראוי. "הרי לפי ההלכה היהודית, ברגע שהושלם תהליך הגיור של בתו - אביה אינו קרוב משפחתה, ועל כן ודאי שבעלה אינו נחשב 'חתנא דביה נשיאה'", נכתב.
הקשר בין טראמפ ליהדות עורר דיונים רבים גם בנושא התפילות להצלחתו. בעלון השבת 'הלכה ומעשה', שמופץ בבתי כנסת במגזר, דנו בשאלה אם ראוי שיהודי יתפלל עבור גוי, יברך אותו או יישא עבורו תפילת 'מי שברך' בכותל המערבי. בעלון התפלפלו אם תפילה דומה להקרבת קורבן, שבה מותר ליהודי להקריב בשליחות מי שאינו יהודי. בנוסף הובאו דעותיהם של פוסקי הלכה חרדיים בולטים. הרב ניסים קרליץ, והרב חיים קנייבסקי פסקו שאם מדובר באדם שמאמין באלוהים אפשר להתפלל עליו, "אך בגוי עובד גילולים אין להתפלל עליו". לעומתם, הרב משה שטרנבוך, מראשי פלג העדה החרדית, פסק שאין להתפלל להצלחת גוי אלא "במקום שיש חשש איבה", כלשונו.