דוח מבקרת עיריית ירושלים שהותר לפרסום השבוע מותח ביקורת חריפה על התנהלותה של עיריית ירושלים בתחום הקצאת מקומות חנייה אישיים לנכים. מהדוח עולה כי בכיכר ספרא איבדו שליטה על הנושא וכי קיים פער גדול בין מה שקורה בשטח בפועל לבין מה שקורה במשרדי העירייה. על פי ממצאי הדוח, בשנת 2021 הוקצו בירושלים 620 מקומות חנייה אישיים לנכים, ובשנת 2022 נכון לחודש נובמבר, נוספו עליהם עוד 569 מקומות.
2 צפייה בגלריה
מקום חניה אישי לנכים
מקום חניה אישי לנכים
מקום חניה אישי לנכים
(צילום: mynet)
״הקצאת מקום חנייה אישי לנכה משמעותה הענקת זכות לנכה לחנות במקום החנייה המוקצה לרכבו בכל שעות היממה, ומנגד, שלילת הזכות מהציבור הרחב לחנייה חופשית של רכבם במקום״, מסבירה המבקרת בדוח שפרסמה, בו היא מעבירה ביקורת חריפה על העירייה.
המבקרת מציינת כי עיריית ירושלים ״לא מקיימת בקרה על תמרורי נכה אישיים שפג תוקפם והיו אמורים להסירם״. היא גם מסבירה שכלל לא קיים נוהל עבודה בנושא שמעודכן בהתאם להוראות החוק ומדיניות העירייה, לרבות תנאי הזכאות למתן הקצאה לחנייה אישית לנכה, פירוט בעלי התפקידים המשמשים בוועדת החריגים ותדירות התכנסותה.

2 צפייה בגלריה
חניית נכים
חניית נכים
חניית נכים
(צילום אילוסטרציה: shutterstock)

עוד מסבירה המבקרת כי לעירייה אין מספיק בקרה והיא אינה מסונכרנת עם משרד הרישוי בכל הקשור לשאלת המפתח — האם הנהג זכאי לחניה אישית או לא. עוד כותבת המבקרת כי ״תנאי זכאות לקבלת הקצאת מקום חנייה אישי לנכה שפורסמו באתר העירייה אינם מעודכנים וחסרים בהם פרטים״. בנוסף היא מציינת כי ״חסר מידע גיאוגרפי לגבי מיקום תמרורי החנייה האישית לנכה, עקב כך לא ניתן לבצע מיפוי תמרורים בשטח״.
עוד נתון מפתיע שמתפרסם בדוח מסביר כי כיום אין לפקח אמצעים לאימות שהרכב החונה בחנייה אישית לנכה אכן זכאי למקום חנייה אישי — משמע אם אדם הציב בעצמו תמרור חנית נכה אישית מזויף, לפקח אין דרך לגלות על כך.


ומה היה לעיריית ירושלים לומר להגנתה? באגף מחשוב ומערכות מידע ציינו בתגובה לטענות כי ״מתבצעים תהליכי פיתוח של ממשק בין מערכת חניית נכים לבין מערכת CRM, קרי פתיחה אוטומטית של הוראות לביצוע, הצבה והסרה של תמרור, וקבלת חיווי לאחר ביצוע המשימה. ממשקים בין יתר המערכות המצוינות אינם קיימים. אגף מחשוב ומערכות מידע יפעל לבדיקת הנושא, ובמידת האפשר ידאג לפתרון בשיתוף עם האגף לשירותי חנייה״.
באגף לשירותי חנייה ציינו בתגובה כי ״בשנת 2023 אושר תהליך בדיקת ארגון ושיטות ופיתוח ארגוני, אשר יחל בתחילת חודש פברואר. מרבית ממצאי טיוטת דוח הביקורת יהיו לכלי עזר וייושמו בסופו של התהליך. בשימוש המחלקה להסדרי חנייה נמצאת מערכת לטיפול בהקצאת מקומות שמורים לנכים, שאינה תואמת את הדרישות ואינה עונה על הצרכים, כמו גם המעקב אחר פניות אלה. כפי שעולה מטיוטת דוח הביקורת, נדרשים ממשקים עם מערכות נוספות לשיפור התהליך מעבר ממערכת למערכת גורם לעיכוב משמעותי בטיפול. במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2023 הוצבו יעדים לבניית מערכת שתתמוך בצורכי המחלקה להסדרי חנייה, לרבות חניית נכים, אשר יש בהם לייעל את התהליך באופן שבו ייושמו הערות הביקורת״.