בדוח מבקר המדינה שפורסם השבוע נחשף כי במוסדות חינוך במחוז ירושלים יש הכי מעט מערכות התרעה לגילוי רעידות אדמה בהשוואה לשאר המחוזות בארץ.
2 צפייה בגלריה
רעידת אדמה
רעידת אדמה
רעידת אדמה
(צילום: shutterstock)

מהבדיקה עולה כי במחוזות חיפה וצפון מותקנות מערכות גילוי בכ־70% מכלל מוסדות החינוך הרשמיים, במחוז תל אביב בכ־60%, במחוזות מרכז ודרום ב־43%, ואילו במחוז ירושלים הנתון הוא הנמוך ביותר - מתוך 1,255 מבנים, רק ב־398 מבני חינוך יש מערכת התרעה, ולעומתם 857 נותרו ללא הגנה. כלומר רק בכ־32% מהמוסדות יש מערכת שתתריע מפני רעש. יצוין, כי בירושלים יש גם מוסדות חינוך רבים שאינם רשמיים, אשר לא נבדקו, וברבים מהם בוודאי שאין מערכות כאלה.
במשרד החינוך השיבו למבקר המדינה בינואר 2023 כי כל הרשויות המקומיות נענו לבקשת המשרד והשתתפו בקול קורא להתקנת מערכות מקומיות. בנוסף תתוקצב התקנת מערכות מקומיות במסגרת תוכנית חומש עבור מוסדות החינוך שטרם הותקן בהם הציוד.


2 צפייה בגלריה
רעידת אדמה
רעידת אדמה
רעידת אדמה
(צילום המחשה: shutterstock)

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: בדו"ח המבקר מוצגים נתונים שהתקבלו ממשרד החינוך לגבי מחוז ירושלים, שכולל בנוסף לעיר ירושלים רשויות רבות נוספות כגון מודיעין, בית שמש, מעלה אדומים, מבשרת וכו'. עיריית ירושלים החלה בהתקנת המערכות המדוברות, עוד טרם החלטת משרד החינוך לתקצב את התקנתן. מתוך כ-400 מערכות אשר הותקנו בכל מוסדות החינוך במחוז כולו, 64% (!) מהן הותקנו בעיר ירושלים. בכל 152 מוסדות החינוך בעיר אשר נבנו טרם 1980, ניתנה קדימות להתקנת מערכות מסוג זה. באשר למוסדות הלא רשמיים - המבקר קבע בדו"ח כי הסוגיה נמצאת באחריות משרד החינוך מול המוסדות עצמם. עיריית ירושלים תמשיך לפעול להתקנת המערכות בהתאם להקצאות משרד החינוך ובמטרה לשמור על בטיחותם של כלל תלמידי העיר".יצוין כי בעירייה סירבו להשיב על השאלה בכמה בתי ספר בעיר טרם הותקנה המערכת.


מבקר המדינה גם חושף במשך שנים ארוכות לא טרח תאגיד 'הגיחון' לבצע בדיקה מקיפה כדי לדעת אם הצנרת והתשתיות שבאחריותו יהיו עמידות גם במקרה של רעידת אדמה חזקה.מתברר כי כבר ב־2008 הפיצה רשות המים הנחיות בנוגע לאופן שבו יש לבדוק את תשתיות המים. בנוסף, על סמך מתודולוגיות להערכת נזקים בתשתיות של 'מקורות' הפיצה רשות המים לכל תאגידי המים מסמך הנחיות מפורט להכנת תיק תכנון לתיקון תשתיות.
ב־2018 פרסם מבקר המדינה דוח בנושא 'מוכנות המדינה לרעידת אדמה', אשר מצא ליקויים משמעותיים. בין היתר התברר כי על פי מסמכי ההנחיות של רשות המים, תאגידי המים לא נדרשו לציין אילו תשתיות אינן עמידות ברעידת אדמה, ואם נערכו סקרים לאיתור התשתיות הטעונות חיזוק, כיצד נבדקות תשתיות אלה והתוכניות לחיזוקן, במידת הנדרש. כמו כן רשות המים לא קבעה לבדיקות לוחות זמנים וכל תאגיד קבע לוחות זמנים לעצמו שלפיהם פעל.
ברשות המים טענו בשעתו כי הם יחדדו ויתזכרו את ספקי המים באשר לאחריותם לביצוע סקר בנושא לפי המתודולוגיה שהופצה עוד בשנת 2006. עוד נמסר מרשות המים כי היא תוודא במסגרת ביקורות שהיא עושה שנושא זה מבוצע.
כעת, לאחר שחלפו כמעט 6 שנים מאז הדוח הקודם, פרסם מבקר המדינה דוח חדש שבדק כיצד הליקוי טופל. בדוח החדש המבקר מציין כי הסקרים היו אמורים להתבצע חצי שנה לאחר הפנייה ב־2018, אלא שעד 2023 הדבר לא בוצע על ידי תאגיד המים שפועל באזור ירושלים. יצוין כי בחברת 'הגיחון' השיבו למבקר כי הסקר יתבצע עד סוף 2023.
מ'הגיחון' נמסר בתגובה: "תאגיד הגיחון פועל באופן הדוק ושקוף עם מבקר המדינה ויתר הרשויות הרגולטוריות. בשל חשיבות הנושא מיד עם כניסתו של המנכ"ל הקבוע לתפקידו בחודש אוקטובר 2021 הוא הנחה לצאת במכרז מידי לביצוע סקר מקיף בנושא רעידות אדמה בכל מתקני החברה. מתוצאות הסקר עולה כי כלל מתקני החברה ערוכים באופן מיטבי, פרט למתקן אחד בן 100 שנים בו יש לבצע מספר חיזוקים שמתוכננים לביצוע במסגרת תוכנית העבודה כבר בחודשים הקרובים. תוצאות הסקר הוצגו באופן מפורט למבקר המדינה, רשות המים ומהנדס העיר שהביעו סיפוק רב מהנתונים".