משרד הבריאות ממשך לפרסם את המקומות שבהם שהו חולי קורונה מאומתים בירושלים. זו הרשימה המלאה:
(בהלת הקורונה. צילום: shutterstock)
10.03 18:00 - 21:00 קריאת המגילה בבית הכנסת 'משכן האומה' במשכנות האומה ירושלים.
11.03 8:00 - 08:45 קריאת המגילה בבית הכנסת 'משכן האומה' במשכנות האומה ירושלים.
12.03 07:00 - 08:00 בית הכנסת 'משכן האומה' במשכנות האומה ירושלים.
13.03 07:00 - 08:00 בית הכנסת 'משכן האומה' במשכנות האומה ירושלים .
13.03 10:00 - 12:00 בית קפה 'דניה בככר' האומה ירושלים.
13.03 16:30 - 19:00 תפילה בבית כנסת בישיבת נתיב מאיר, הפסגה 19 ירושלים .
13.03 שבת חתן בישיבת נתיב מאיר, הפסגה 19 ירושלים.
14.03 07:30 , 11:00 - 14:00 ישיבת נתיב מאיר, הפסגה 19 ירושלים.
14.03 07:30 , 16:30 - 19:00 ישיבת נתיב מאיר, הפסגה 19 ירושלים.
14.03 08:00 - 10:00 בית כנסת 'נהלל' בנחלת יצחק, תל אביב.
16.03 18:00 - 18:30 חנות 'הודיה לוביץ' ברח' ההסתדרות, ירושלים.
16.03 18:30 - 19:00 חנות 'הגרה' ברח' קינג ג'ורג', ירושלים.
17.3 18:00-20:00 מלון דן פנורמה ירושלים.
כל מי ששהה במקומות שצוינו לעיל בימים ובשעות המפורטים מעלה מתבקש להיכנס לבידוד ביתי לפי הוראות משרד הבריאות ולדווח על כך בטופס המקוון באתר משרד הבריאות.