רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פרסמה מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ישירה (ללא הסכם פיתוח) לבנייה של כ- 296 יחידות דיור בשני מגרשים להשכרה לטווח ארוך בצומת פת, שבדרום־מערב העיר. שטח התכנית הוא כ-8.5 דונם ונמצא בשולי שכונת הקטמונים ומהווה חוליה ראשונה בשרשרת המניעה את רעיון ה'בינוי-פינוי-בינוי'.
1 צפייה בגלריה
התחדשות באויר. הקטמונים
התחדשות באויר. הקטמונים
התחדשות באויר. הקטמונים
(צילום: עמית שאבי)
המכרז הוא חלק מהשכונה המוקמת דרומית לפינת רחוב גולמב ורחוב פת מול פארק הצבאים. מדובר למעשה בתוספת לשכונת פת אשר התפתחה עד הצומת המדוברת.

מחיר מפוקח

לפי התכנית, כל 296 יחידות הדיור שאושרו בשכונה מיועדות להשכרה. הדירות יתחלקו על פני שני מגדלי מגורים בני 30 קומות ושני בנייני מגורים ומסחר בני תשע קומות. הבניינים יהיו בעלי חזית מסחרית ולובי כניסה לבניין וחמש קומות חנייה תת קרקעית.
בנוסף, יוקם בניין בן שבע קומות ועוד חמש קומות תת קרקעיות לטובת חניה. הבניין ישמש למוסדות ציבור הכוללים גני ילדים, לשכת רווחה, בית כנסת, מתנ"ס ועוד. המעבר הקיים מרחוב פת לרחוב השומר ישמר כדרך להולכי רגל.
ברשות מקרקעי ישראל מאמינים כי התכנית תהווה פתרון השכרה לצעירים ומשפחות בלב אזורי הביקוש של ירושלים תחת מחירים מפוקחים, ובשכונה מרכזית הכוללת את כל הפתרונות במקום אחד (חינוך בלתי פורמלי, מסחר, ומעברים רחבי ידיים להולכי רגל).
המכרז מציע לציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש, בגין השטחים שפרטיהם ואפשרויות הבנייה עליהם יפורסמו בחוברת המכרז.
בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח, אגרות והיטלים לרשות המקומית ודמי הקמה לתאגיד המים והביוב, הכל כמפורט בחוברת המכרז.