בחודש שעבר פרסם הכלכלן הראשי במשרד האוצר את סקירת ענף הנדל"ן למגורים לחודש ינואר 2024. לפי ממצאי הדוח נראה כי בסך הכל שוק הנדל"ן הארצי מראה סימני התעוררות מתרדמת ארוכה, ומציג גידולים מרשימים במספר העסקאות שבוצעו בהשוואה לחודש דצמבר 2023 שקדם לו, וכן בהשוואה שנתית לינואר 2023. כמו כן, מהפילוחים המופיעים בדוח עולה גם תמונה די ברורה לפיה ירושלים וסביבתה מסומנות כיעד המועדף של רכישה להשקעה, במיוחד עבור רוכשים מחו"ל.
1 צפייה בגלריה
מגדל העיר
מגדל העיר
מגדל העיר
(צילום: אלכס קולומויסקי))

בפילוח גיאוגרפי נמצא כי בעוד שבינואר האחרון חלה ירידה ברכיש שות המשקיעים אשר הקיפה שבעה מתוך עשרה אזורי מיסוי מקרקעין, דווקא אזור ירושלים בלט עם גידול חריג של 52% ברכישות אלו. זאת לאחר שגם בחודש שקדם לו נרשם גידול חד של 27% בהשוואה למק ביל לו בשנת 2022.


ברמה הארצית, רכישות תושבי החוץ הנכללות בתוך סך הדירות שנרכשו להשקעה, הסתכמו בחודש ינואר ב-112 דירות, נתון המהווה ירידה של 12% ביחס לחודש שקדם לו, וכן ירידה של 25% בהשוואה לינואר ,2023 כשעיקר הרכישות שבוצעו על ידם התרכזו באזור ירושלים, ובכלל זה בבית שמש.
גם בפילוח בין דירות חדשות ליד שניה נמצא כי כמחצית מרכישות המשקיעים היו של דירות חדשות, בדומה לשיעור זה בחודש הקודם וגבוה משמעותית בהשוואה לשכיחות היחסית של רכישות אלו בסך רכישות המשקיעים בתשעת החודשים הראשונים של 2023.
השכיחות היחסית הגבוהה ביותר של דירות חדשות בסך רכישות המשקיעים נרשמה באזור ירושלים, כאשר אלו היוו כ-60% מסך הדירות שרכשו המשקיעים באזור זה. האזור אף הציג נתון חיובי נוסף בדמות עליה של שני אחוזים ברכישות מקרב משפרי הדיור.