בעמותת "ירושלים שקופה" תקפו השבוע בחריפות את ההחלטה לאשר פרויקט נדל"ן ברוממה לפי 700 אחוזי בנייה. מדובר במיזם דיור שתוכנן לקום על מגרש הגובל ברחובות המ"ג וגדרה. היזם, דניאל גרוסברד, תכנן במקור להקים 64 יחידות דיור בהיקף של כ-400 אחוזי בנייה. כאשר התכנסה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ב-19 בספטמבר נמסר כי היזם הוא לא אחר מאשר גיסו של אליעזר ראוכברגר, יו"ר הוועדה וסגן ראש העירייה.
2 צפייה בגלריה
אליעזר  ראוכברגר
אליעזר  ראוכברגר
אליעזר ראוכברגר
(צילום: יואב דודקביץ׳)

מסיבה זו ראוכברגר נעדר מהדיון שבמהלכו חברי הוועדה נעתרו לפניית גרוסברד שביקש כעת להקים על המגרש 120 יחידות דיור, בהיקף של כ-700 אחוזי בנייה.
ראוי להקדים ולהדגיש כי היזם פעל כחוק. זכותו לבקש מהוועדה להעניק לו אישור בנייה גם בהיקף שהוגש. גם יו"ר הוועדה נהג כחוק כאשר נעדר מהדיון. למרות זאת סגן ראש העירייה יוסי חביליו, וחברת המועצה לורה ורטון, שיגרו ב-28 בספטמבר בקשה לדיון חוזר וטענו בין היתר: "ההחלטה התקבלה בסטייה משמעותית וקיצונית, מחוות דעת מהנדס העיר בשל החלטת ועדת המשנה ללא נימוק המניח את הדעת... הסטיות המשעותיות כוללות 700% במקום 400% שטחי בנייה שהומלצו על ידי מהנדס העיר ועל ידי החלטת ועדת המשנה... למרות ההכפלה לא הוספו שטחים חומים (כלומר המיועדים לציבור, ק"פ)", נכתב.
2 צפייה בגלריה
כיכר ספרא בניין עיריית ירושלים
כיכר ספרא בניין עיריית ירושלים
עיריית ירושלים
(צילום: mynet)

חברי המועצה גם התלוננו בפנייתם כי הוועדה אישרה ליזם "15 יחידות דיור להשכרה במקום 30 יחידות, כפי שקבעה הוועדה המחוזית בהחלטתה להפקדת התוכנית וכפי שהומלץ על ידי מהנדס העיר".
השבוע ציינו ורטון וחביליו כי למרות שהיה צריך לקיים דיון בהתנגדות שלהם, תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה, לא נקבע מועד לדיון, וב-14 בפברואר הוועדה המחוזית אישרה את הפרויקט. ורטון: "אני מאוד מקווה שנוכל לנטרל את הלחצים המופעלים על מקבלי ההחלטות, אחרת תתפתח כאן עיר שאף אחד לא ירצה לגור בה, וחבל".
מעמותת "ירושלים שקופה" נמסר: "עד כמה אירוני שנבחרי ציבור החרדים המתיימרים לייצג את התושב החרדי, מתעקשים במבחן האמת לאשר פרויקט לתוספת יחידות דיור לטובת היזם ובמקביל מוותרים על העמדה הנחרצת של הדרג המקצועי שבעירייה, הדורשת להגדיל השטחים הציבוריים שבאותו פרויקט, דבר אשר מטבע הדברים פוגע קשות בתושבים".


מלשכת יו"ר הוועדה המקומית אליעזר ראוכברגר נמסר בתגובה: "יו"ר הוועדה פסל עצמו מכל עיסוק כלשהו בתוכנית זו. הוא לא דן בה ולא נכח בשום דיון בה. בשל מניעות זו, הוא גם נמנע מלהיות קשור או פעיל בכל צורה כלשהי, לכל בקשה, מייל, הודעה וכו' הקשורה לתיק זה וממילא אינו הכתובת לבקשה זו.
"לפי סעיף 18ז'. הבקשה לדיון חוזר נשלחה לא רק ליו"ר הוועדה אלא גם לחברי הוועדה ולראש העירייה. במענה לבקשה שיגר יו"ר הוועדה מייל למבקשי הבקשה, בו הדגיש כי פסל עצמו מלנהל את הדיון ולא נכח כלל בדיון וכי אין לא קשר כלל לתיק. גב' לורה ורטון הגיבה כי היא מאשרת שהבינה שיו"ר הוועדה פסל עצמו מהתיק".
מהוועדה המחוזית נמסר: "לא הובא לידיעתנו שהוגש 18ז'. האחריות לזה היא של נציג הוועדה המקומית בדיון".
עיריית ירושלים בתגובה: "ראוכברגר פסל עצמו מהשתתפות בדיון בפרויקט המדובר, והיה מחוץ לחדר הוועדה בזמן קיומו. הבקשה לדיון חוזר במליאת הוועדה לא הוגשה למהנדס העיר או לאגף תכנון על ידי אף גורם בעירייה. גורמי המקצוע לא ידעו על קיומה של בקשה כזו, ולכן הובאו בפני הוועדה המחוזית החלטת ועדת המשנה והמלצת מהנדס העיר".
תגובתו של היזם לידיעה לא התקבלה.