ממתחם תעשייה למסחר, תעסוקה ומגורים: הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים בראשות מ"מ יו"ר הוועדה שירה תלמי-באבאי, החליטה להפקיד את תוכנית (101-0888388) למתחם טחנת הקמח בגבעת שאול. התוכנית כוללת הקמת שני מגדלים בגובה של עד 24 קומות שישלבו מגורים, תעסוקה ודיור בהישג יד, שייבנו מעל 5-8 קומות לשימושי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור.
1 צפייה בגלריה
כך ייראה מתחם הטחנה ההיסטורי
כך ייראה מתחם הטחנה ההיסטורי
כך ייראה מתחם הטחנה ההיסטורי
(הדמיה: ישר אדריכלים)

התוכנית כוללת הקמת שני מגדלים בגובה של עד 24 קומות שישלבו מגורים, תעסוקה ודיור בהישג יד, שייבנו מעל 5-8 קומות לשימושי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור. תמהיל השימושים נקבע על 50% מסחר ותעסוקה, 25% מגורים ו-25% דיור בהישג יד. סה"כ מוצעות בתוכנית 360 יחידות דיור, ו-600 אחוזי בניה מרביים לשטחי המסחר. כמו כן, התוכנית מקצה שטח של 2.2 דונם עבור בית ספר בן 22 כיתות או מבנה ציבורי דומה, ובנוסף, מבני ציבור בהיקף של 2,000 מ"ר לטובת תושבי המתחם וסביבתו. הוועדה קבעה כי רבע מיחידות הדיור בהישג יד ייקבעו כיחידות דיור להשכרה במחיר מופחת, בהתאם לחוק.
התוכנית מתייחסת למתחם שבו שכנה טחנת הקמח בצומת הרחובות פרבשטיין ובית הדפוס. זאת, בהמשך לעדכון מדיניות התכנון לאזור התעסוקה שאותה החליטה הוועדה לאמץ, לפיה יחוזקו מתחמי הכניסות לאזור התעסוקה, באמצעות תוספת זכויות ושימושים למלונאות, מגורים ודיור בהישג יד, בנוסף למסחר ולתעסוקה האופייניים לאזור התעסוקה.
מדובר במתחם בשטח של כ-13 דונם המיועד במצב הקיים לשימושי תעשיה. בהתאם לתוכנית האב לאזור התעסוקה שאומצה בשנת 2013 ועודכנה בשנת 2022, ניתן להציע במתחם שימושי מסחר ותעסוקה, וכן שימושי מלונאות ומגורים, לרבות מגורים בהישג יד. התוכנית מציעה הקמת מתחם מגוון הכולל מסחר תעסוקה ומגורים, וכן מציעה מגרש לצרכי ציבור לשם הקמת מבנה ציבורי. המבנה הציבורי נקבע בשתי חלופות, מבנה לשימושי תרבות וקהילה, או מבנה לצרכי חינוך עבור בית ספר וגני ילדים, ככל שניתן יהיה להקימו בהתחשב באילוצים סביבתיים בסביבת שטח התוכנית.
הוועדה ציינה כי נוכח ההקצאה המשמעותית לצרכי ציבור, ובהתאם לעדכון מדיניות תוכנית האב, ניתן להציע בתוכנית תוספת זכויות בניה ותוספת שימושי מגורים בהישג יד, על מנת לתת ביטוי לצרכי העיר הנוכחיים, לרבות הצורך בתוספת יחידות דיור בכלל ותוספת יחידות דיור בהישג יד בפרט, ניצול יעיל של הקרקע העירונית, עירוב שימושים, ומתן מענה למחסור בצרכי ציבור באזור. התוכנית הינה ביוזמת קבוצת ISA - מצפה בית הכרם בע"מ ונערכה על ידי משרד ישר אדריכלים.
מתכננת מחוז ירושלים במינהל התכנון, שירה תלמי-באבאי, ציינה: "מדובר בתוכנית אשר מבטאת את תפיסת התכנון המחוזית הדוגלת בניצול ראוי של משאב הקרקע העירונית. שילוב של מבני מגורים, מבני תעסוקה ושטחי ציבור בקרבה למתחם תעסוקה ובסמיכות לשתי תחנות רכבת קלה יהפוך את המתחם למפרק עירוני מחבר וכמקום שנעים לגור בו, לעבוד בו ולבלות בו. כל זאת, בלא צורך בנסיעות ארוכות ותוך כדי הישענות על מערכת הסעת ההמונים".