בית המשפט לעניינים מקומיים ביטל השבוע את הצו המורה על הפסקת השימוש של ישיבת חברון במבנה בשכונת בקעה. יחד עם זאת, נקבע כי השימוש בשטח לצרכי לימודים אינו חוקי.
מעבר ישיבת חברון לבקעהמעבר ישיבת חברון לבקעה
מעבר ישיבת חברון לבקעה
(צילום: ענת מופקדי)
כפי שפורסם במיינט ירושלים בחודש שעבר נדהמו תושבי בקעה לגלות כי שני מוסדות לימוד חרדיים הוקמו, מבלי שהמינהל הקהילתי או התושבים עודכנו בנושא.
עוד בחדשות:
מדובר בתלמוד תורה שבה אמורים ללמוד כ-70 תלמידים, ובישיבת חברון - שפעלה עד דצמבר האחרון בבית הכרם, ונסגרה בעקבות צו מנהלי. גם בישיבה לומדים עשרות תלמידים, ולאור העובדה שהם גם ישנים במקום, עלה גם חששם מהתפרצות קורונה, כפי שכבר אירע במספר ישיבות בעיר.
תושבי השכונה פנו לעירייה במחאה, וזו שלחה למקום מפקח. תוך ימים ספורים הוציא מהנדס העיר צו המורה על הפסקת שימוש הישיבה במבנה – בגלל שמדובר במבנה המיועד למגורים בלבד.
הישיבה פנתה בבקשה לביטול הצו, אולם בית המשפט דחה את הטענה כי ניתן להקים מוסד לימודי במקום. "השימוש המתבצע בבינוי על ידי המבקשת, נוגד את הייעוד החל על המקום", ציין השופט דניאל מרדכי דמביץ'. "הישיבה חפצה להשתמש בבינוי עבור מוסדות לימוד במסגרתם ילמדו מאות תלמידים כאשר הבינוי אינו בטיחותי עבור שימוש זה. בנוסף, הפעלת המוסדות בבינוי תיצור בשכונה עומס תנועה ומטרד סביבתי".
למרות זאת, קיבל בית המשפט את בקשת הישיבה וביטל את הצו המורה על הפסקת השימוש במקום – זאת, בטענה כי מהנדס העיר חתם על הצו כאשר אין בפניו מידע מספק.
מעבר ישיבת חברון לבקעהמעבר ישיבת חברון לבקעה
מעבר ישיבת חברון לבקעה
(צילום: ענת מופקדי)
השופט דמביץ': "אין בתוצאה כדי להכשיר את השימוש החורג בבינוי או כדי לפגוע בזכות המשיבה לפעול להוצאת צו חדש לאחר הליך תקין". יש לציין כי העירייה הוציאה צו נוסף נגד הישיבה, המורה על הפסקת עבודות במבנה. הישיבה ביקשה לבטלו, ובית המשפט קיבל גם בקשה זו.
עו"ד גרשון קליינר המייצג את ישיבת חברון בשני ההליכים: "העירייה פעלה מלחץ של התושבים וממניעים זרים ובשל כך פעלה בהליכים מנהליים שאינם מתאימים במקרה זה, טוב עשה בית המשפט שדחה את שני ההליכים של העירייה כנגד הישיבה".
חבר המועצה אדיר שוורץ המלווה את השכנים המתלוננים נגד הישיבה: "אני מברך על החלטת בית המשפט הקובעת כי השימוש במבנה אינו חוקי. להבנתי, מעל לכל ספק, הישיבה והאחים ישראל מבצעים כעת עבירה כנגד תושבי שכונת בקעה וכנגד העיר ירושלים. אפעל כדי שהעירייה תשלים את המהלך ותשיב את הסדר והסטטוס קוו בשכונה על כנו".
ענת מופקדי, תושבת הפעילה כנגד הישיבה: "באישון לילה עברו לשכונת בקעה בה מתגוררים בשלווה ובהרמוניה תושבים מציבורים שונים - שני מוסדות חינוך המשתייכים לזרם חרדי קיצוני שאין בינם לבין השכונה תושביה דבר. מעבר המוסדות לבקעה מייצר מטרד וממרר את תושבי השכונה שאינם מורגלים ברעשים ובהתרחשות שאינם פוסקים גם לא בשעות הלילה הקטנות".
מהעירייה נמסר: "בית המשפט קבע כי השימוש במבנים אינו חוקי ומנוגד לתב"ע. מטעם טכני הצו בוטל וקבע כי ניתן להגיש צו חדש. מהנדס העיר חתם על צו חדש האוסר את השימוש וכן נשלח מכתב התראה לבעלי המבנה כי השימוש כפי שנקבע בהחלטת בית המשפט מהווה עבירה פלילית למשכיר ולשוכר של המבנה".
לעדכונים נוספים - חדשות ירושלים