את מצב תחזוקת הכבישים בירושלים הירושלמים מכירים היטב, ואחרי בעית הניקיון שנפתרה, נדמה שזו התלונה מספר 1 עליה מלינים התושבים. עכשיו מסתבר שאלו לא רק הכבישים, אלה גם המנהרות והגשרים שמעליהם. דוח מבקשת העירייה שהותר לפרסום בחודש שעבר ומתייחס לשנת 2022, מביא ארבע דוגמאות למקומות כאלו בעיר.
2 צפייה בגלריה
מנהרת רבין
מנהרת רבין
מנהרת רבין
(צילום ארכיון: שלומי כהן)

הדוגמה הראשונה שמציינת המבקרת היא המנהרה המפורסמת ביותר של ירושלים — מנהרת בית המשפט העליון הצמודה לגן סאקר. הדוח מעיד על ״פגם חמור של סדיקה בנציב הביניים, התפוררות בטון וברזל גלוי באחד מהעמודים התומכים, וגם התפוררות בטון סביב התפר בתקרת המנהרה. כמו כן מציינת המבקרת כי בכביש קיימים בורות וכי ״פני השטח מאוד מחוספסים ומחוררים״.
המנהרה השניה שמצויינת בדוח היא מנהרת לוי אשכול, עליה כותבת המבקרת כי ״קיים בה סדק אורכי לאורך כל תקרת המנהרה ופגמים בבטון מלווים בהיווצרות נטיפים״. בנוסף לכל אלה, קיימת נשירת חיפוי קיר מאריחי קרמיקה. המנהרה השלישית היא מנהרת גבעת מרדכי הממוקמת מתחת לרחוב בזק. ״במנהרה קיימים פגמים בתקרת הבטון שמתפורר לצד סדר ניכר באלמנט מבטון. כמו כן קיימים סדקים בניצב מזרחי ובקורה ראשית״, נכתב.
2 צפייה בגלריה
גבעת מרדכי
גבעת מרדכי
אזור המנהרה בגבעת מרדכי
(צילום: אדווה חולי)

הדוגמה הרביעית מתייחסת לרמפה מזרחית ומערבית במפרידן פסגת זאב. שם מעיד הדוח כי קיימת פגיעה בינונית בקורת הבטון סמוך לנציב A, ופגיעה חמורה ברכיב בטון במפתח 4״. מיד לאחר מכן מצויינת בדוח המילה ״סכנה״ וכי מדובר באיכות ירודה של יציקות הבטון. כמו כן קיימים במקום ״סדקים בחיפוי המדרון, ונשירת אבני חיפוי שהודבקו ללא רשת פלדה ועוגנים כנדרש בתקן ישראל״.


ואיך הגיבו בעירייה לממצאי הדוח? מנהל אגף תושי"ה ציין כי ״יבוצע תיקון באופן מיידי לרכיבים קריטיים שלא נדרשים להם תקציבים משמעותיים. האגף עושה בדיקה פרטנית מול הסוקר במועד קבלת הסקירה, והציון שניתן נבדק גם ברמת הרכיב הבודד כגון: מעקות, תפרים, סמכים, וכדומה, שנדרש להם טיפול. בהתאם לכך, אגף תושי"ה מפעיל מתכנן הקובע את הטיפול הנדרש לרכיב הקריטי״.