אורן אסידו את ענאל נעים . צילום: שי שלוםאורן אסידו את ענאל נעים . צילום: שי שלום
אורן אסידו את ענאל נעים . צילום: שי שלום
(אורן אסידו את ענאל נעים . צילום: שי שלום)