37% מעריכים כי מצב בריאותם לא טוב. 37% מדווחים על בעיה בריאותית אשר מפריעה להם בתפקוד יומיומי: 32% מהם גברים ו-41% מהן נשים.
3 צפייה בגלריה
הגיל השלישי
הגיל השלישי
כ-10 אחוז מאוכלוסיית העיר הם בני הגיל השלישי
(צילום המחשה: shutterstock)
80% מבני 65 ומעלה מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית (למזון, לחשמל וכד'). 18% אינם מצליחים.
בסוף שנת 2020 מנתה אוכלוסיית ירושלים כ-950 אלף תושבים, מהם כ-89 אלף תושבים בני 65 ומעלה (מהווים 9.3% מאוכלוסיית העיר).
12% מרגישים 'לא כל כך בטוח' או 'בכלל לא בטוח' ללכת לבד בחשכה באזור מגוריהם. 13% אינם יוצאים מביתם בחשכה.
73% מבני 65 ומעלה משתמשים באינטרנט ובמהלך השנים ניכרת עלייה בשיעור המשתמשים. 37% משתמשים ברשת לצורך פעולות בנקאיות. 26% משתמשים ברשת לצורך קבלת שירותים ממשרדי ממשלה כגון הורדת טפסים, קבלת אישורים וענייני בירוקרטיה.
השליטה בדיבור בעברית של 59% מבני 65 ומעלה 'טובה מאוד'; ל-17% שליטה 'טובה'; ל-24% שליטה 'בינונית', 'חלשה' או שאינם מדברים כלל בעברית.
3 צפייה בגלריה
הגיל השלישי
הגיל השלישי
יותר נשים מעל גיל 65 ומעלה גרים בירושלים מאשר גברים בגיל זה
(צילום המחשה: shutterstock)
מרבית האוכלוסייה (89%) בגיל 65 ומעלה בישראל מרוצה מחייה, 33% 'מרוצים מאוד' ו-56% נוספים 'מרוצים'.
חלוקה לפי מגדר: מבין 89 אלף התושבים 39 אלף הם גברים (43%) ו-50 אלף נשים (57%).
מבין 89 אלף התושבים כ-70 אלף יהודים (78%); 16 אלף ערבים (כ-18%) והיתר הם אחרים – נוצרים, בני דתות אחרות, וחסרי סיווג דת.
3 צפייה בגלריה
הגיל השלישי
הגיל השלישי
הבשורות הטובות: רובם המכריע מרוצה מחייו
(צילום המחשה: shutterstock)
הנתונים באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה