היסטוריה בירושלים: האוניברסיטה העברית חתמה השבוע על הסכם להעברת קרקעות בהר הצופים וגבעת רם בהיקף של 150 דונם לרשות מקרקעי ישראל לצורך קידום תוכנית בנייה. זאת במסגרת תוכנית ההבראה לאוניברסיטה. בתמורה תקבל האוניברסיטה תשלום בסך 400 מיליון שקל כתשלום ראשון. על פי הערכת רמ"י ניתן יהיה להקים בשטחים המדוברים בנייה בסדר גודל של 2,000 יחידות דיור.
3 צפייה בגלריה
העברית מבט כללי
העברית מבט כללי
העברית מבט כללי
(הדמיה: נעמה מליס)
רשות מקרקעי ישראל חתמה עם האוניברסיטה העברית על הסכם שמהותו השבת קרקעות למדינה לטובת שיווק למגורים ולמסחר בירושלים. ההסכם שנחתם מתבסס על הסכם הבראה שנחתם בשנת 2018 בין מדינת ישראל לבין האוניברסיטה העברית אשר במסגרתו התחייבה האוניברסיטה לממש נכסים בסך של 400 מיליון שקלים. בהתאם להסכם יועברו לרשות קרקעות היסטוריות בבעלות האוניברסיטה, המהוות שטחים בעלי פוטנציאל תכנוני בהר הצופים ובגבעת רם, בשטח כולל של כ-150 דונם והרשות תפעל לקידום התכנון והפיתוח של השטחים ולשיווקם לטובת פרויקטי מגורים, דיור להשכרה, דיור מוגן, מסחר ותעסוקה.
אומדן הקרקע המתוכננת שנערך על ידי שמאי מרחב ירושלים ברשות מקרקע ישראל עפ"י הפרוגרמה הצפויה, נקבע על כ 1.6 מיליארד שקלים. בתמורה תעביר הרשות לאוניברסיטה סך של 400 מיליון שקלים חדשים כתשלום ראשון ולא מותנה עבור הקרקע, אשר ישמשו לטובת עמידת האוניברסיטה בהתחייבות האמורה בהתאם להסכם ההבראה. בנוסף תקבל האוניברסיטה מהרשות אחוזים משיווק המתחמים. כל התמורות הכספיות ישמשו את האוניברסיטה העברית לפעילות האקדמית הליבתית שלה מחקר והוראה.
3 צפייה בגלריה
העברית מתחם לרנר
העברית מתחם לרנר
העברית מתחם לרנר
(הדמיה: נעמה מליס)
3 צפייה בגלריה
העברית מתחם הארזים
העברית מתחם הארזים
העברית מתחם הארזים
(הדמיה: נעמה מליס)

כמו כן, פועלת האוניברסיטה להקמת מתחם מעונות חדש לסטודנטים בקמפוס אדמונד י' ספרא בגבעת רם ובו כ-900 חדרים, וזאת לצד מתחם מגורי סגל בן 90 דירות, לשימושם של החוקרים הצעירים שייקלטו בשנים הבאות. חלק מהמימון לטובת הקמת המעונות יתקבל ממשרד האוצר בהתאם להחלטת הממשלה שהתחייבה לתת לאוניברסיטה מענק בסך של 100 מיליון שקלים לטובת בינוי המעונות.
שר הבינוי והשיכון זאב אלקין ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל: "זהו אירוע של סגירת מעגל בעבורי. אני נרגש מאוד להיות כאן. מפה צמחתי ולמקום הזה אני חייב רבות ממה שהגעתי אליו. היום אנחנו משלימים את ההסכם שנעשה בין מדינת ישראל לבין האוניברסיטה. ההסכם הזה, מחזק את העיר ירושלים ב-2,000 יחידות נוספות לדיור מוגן וכמובן שהוא גם מסייע לירושלים כעיר הבירה, כשייבנו כאן מתחמים של תעסוקה ומסחר והכנסות לעיריית ירושלים. אנחנו כנציגי ממשלה נעשה הכל לחיזוקה של האוניברסיטה וחיזוקה של ירושלים".
מנהל רשות מקרקעי ישראל, יעקב קוינט: "מאז נחתם הסכם החכירה הראשון בין מינהל מקרקעי ישראל לאוניברסיטה העברית בשנת 1968, הוחכרו שטחים רבים לאוניברסיטה העברית, אשר הלכה והרחיבה את פעילותה ,שבאה לידי ביטוי בהקמת קמפוס חדש בהר הצופים בראשית שנות ה-80. אני מברך על חתימת ההסכם היום בין האוניברסיטה לרשות מקרקעי ישראל שמהותו השבת שטחים לא מנוצלים על ידי האוניברסיטה והשבחתם, לטובת פיתוח העיר. אין לי ספק שקרקעות אלו שיניבו 2000 יח"ד ו-70,000 מ"ר לתעסוקה הכוללת מתחמי הייטק ושדרוג מעונות הסטודנטים יהוו מנוף כלכלי לפיתוח ירושלים. אני שמח שמצאנו, לאחר מאמצים גדולים ורצון טוב של כל הצדדים, את שביל הזהב שיאפשר גם את הבראתה של האוניברסיטה ושחרורה מחובותיה וגם את בנייתה של ירושלים באחד האזורים היפים במדינת ישראל.
נשיא האוניברסיטה העברית, פרופ' אשר כהן: " הנהלת האוניברסיטה העברית, והנהלת רמ"י פעלו יחדיו במשך קרוב לשלוש שנים, לקידום הסכם חשוב וחסר תקדים לעיר ירושלים ולאוניברסיטה העברית. העסקה היא חלק מפעילות הנהלת האוניברסיטה להעמקת היציבות הכלכלית והגדלת מקורות המימון שלה לצד שדרוג המעונות לסטודנטים והקמת מתחם מגורים ייחודי ואיכותי לטובת סגל צעיר. הכסף שיתקבל יספק מקור כספי חשוב לפיתוח פעילות אקדמית ולהגדלה ניכרת של ההשקעה בתשתיות. העסקה צפויה להביא לפיתוח נרחב של האזור הסמוך לקמפוס הר הצופים ולהגדלת היצע הדירות בירושלים.
ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "ההסכם שנחתם היום הוא לא פחות מהיסטוריה והוא מסמל את מהפכת הבנייה והתשתיות הנרחבת שמשנה בימים אלה את פני ירושלים ומבססת את עתידה לשנים רבות קדימה. כאשר יושלם הפרויקט הגדול הזה יעמדו כאן כ-2,000 יחידות דיור ועוד עשרות אלפי מטרים רבועים לתעסוקה מסחר ומשרדים. יחידות הדיור שיוקמו כאן ימזגו טוב יותר את הקמפוס והעיר ויהפכו לשכונה חדשה וייחודית".