כך ייראו המגדלים בהר נוף. הדמיה: קופרשטוק אדריכליםכך ייראו המגדלים בהר נוף. הדמיה: קופרשטוק אדריכלים
כך ייראו המגדלים בהר נוף. הדמיה: קופרשטוק אדריכלים
(כך ייראו המגדלים בהר נוף. הדמיה: קופרשטוק אדריכלים)
חמישה מגדלים חדשים בשכונה החרדית: הוועדה המקומית לתכנון ובניה בראשות אליעזר ראוכברגר אישרה תכנית מגורים ושטחי ציבור חדשה בשכונת הר נוף. התכנית ממוקמת ממערב לרחוב הרב רפאל קצנלבוגן ושטחה 5.8 דונם.
התכנית מציעה שינוי במערך ייעודי הקרקע בין מגורים לשטח לבנייני ציבור, שיפור המרחב הציבורי והקמה של חמישה מבני מגורים חדשים בני 10-16 קומות, תוספת שטחים למגורים וקביעת מספר יחידות דיור לסה"כ 243 יחידות דיור, יצירת כיכר פתוחה לרחוב בין מבני המגורים וחזית מסחרית לאורך הכיכר עבור מרכז מסחרי שכונתי וחיבורה לפארק הר נוף. מגישת התכנית היא חברת קרית חלב ודבש בע"מ ועורך התכנית הינו משרד קופרשטוק אדריכלים.
התכנית נידונה בוועדה המקומית ב-19.2 והוחלט להמליץ למחוזית להפקידה בתנאים. הוועדה החליטה לפצל את המגרש הציבורי לשני מגרשים נפרדים במטרה לנצל טוב יותר את הטופוגרפיה הקיימת ולאפשר תוספת משמעותית של שטחי ציבור. בנוסף, לאחר שהוצגו בפני הוועדה מספר חלופות לתכנון היא החליטה על חלופה שמציעה 5 בניינים בגובה של 11 קומות ויצירת כיכר מסחרית משמעותית במפלס הרחוב.
כך ייראו המגדלים בהר נוף. הדמיה: קופרשטוק אדריכליםכך ייראו המגדלים בהר נוף. הדמיה: קופרשטוק אדריכלים
כך ייראו המגדלים בהר נוף. הדמיה: קופרשטוק אדריכלים
(כך ייראו המגדלים בהר נוף. הדמיה: קופרשטוק אדריכלים)
ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "ירושלים גדלה ומתפתחת ואיתה צרכי הציבור. אישור מתחם המגורים ושטחי הציבור בשכונת הר נוף הוא חלק מהמדיניות העירונית להתפתחות המואצת בעיר. נמשיך לעשות את המיטב למען התושבים".