שטרות מזויפים. אילוסטרציה: Shutterstockשטרות מזויפים. אילוסטרציה: Shutterstock
שטרות מזויפים. אילוסטרציה: Shutterstock
(שטרות מזויפים. אילוסטרציה: Shutterstock)
פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד פקח בנייה בעיריית ירושלים, אדריכל ו"מאעכר" תושבי ירושלים בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים וכן בגין עבירות על חוק איסור הלבנת הון.
על פי כתב האישום שהוגש על ידי עו"ד ג'ניה קליימן ועו"ד שירה נתן מפרקליטות מחוז ירושלים (פלילי), בין השנים 2015-2017 קיבל פקח הבנייה, יצחק ביאזי מהאדריכל, חסן אלקאדר כספי שוחד בסך מצטבר של כ- 100 אלף שקלים לפחות, בעד פעולות הקשורות במילוי תפקידו כפקח.
הכספים התקבלו תחת כסות של תשלום עבור עבודת תיווך שביצע פקח העירייה בין לקוחות האדריכל לבין יועץ נגישות, הלכה למעשה בעד כספי השוחד קיבל האדריכל מהפקח מידע פנימי בדבר פעולות אכיפה מתוכננות של העירייה הנוגעות ללקוחותיו, וייעץ לו כיצד לנהוג מול לקוחותיו שלהם עבירות בנייה, מתוקף הידע המקצועי שלו כפקח בנייה.
בנוסף כחלק מהקשר המושחת בין הפקח לאדריכל, נקט פקח העירייה פעולות אכיפה שונות התומכות באינטרסים של האדריכל – לרבות ביקור וצילום מבנים בהם יש חריגות בנייה, זימון חשודים לחקירה, המלצות על הגשת כתבי אישום או הוצאת צווי הריסה ועוד. בביצוע מעשים אלה פעל פקח העירייה בניגוד עניינים, פגע בטוהר המידות ופעל בניגוד לנדרש מעובד ציבור בתפקידו.
הכספים שקיבל הפקח מהאדריכל, בשווי 100 אלף שקלים לפחות, מהווים "רכוש אסור" לפי חוק איסור הלבנת הון בהיותם רכוש שהתקבל, במישרין או בעקיפין, בעבירת השוחד. על פי כתב האישום העביר ביאזי, פקח בנייה בעיריית ירושלים, לשרון שיר, שפעל כעסקן בתחום טיפול בעבירות בנייה במזרח ירושלים, סך 100 אלף שקלים לצורך המרתם בצ'יינג' במטרה להסתיר את מקור הכספים.
בנוסף, נאשם שרון שיר שפעל כ"מאעכר" בכך שקיבל כספים מלקוחות באזור מזרח ירושלים, שלהם או לבני משפחותיהם חריגות בנייה, וכן מלקוחות הזקוקים להיתרים שונים בתחום הבנייה עבור הסדרת ענייניהם מול הרשויות. שיר היה ידוע במזרח העיר כאדם שביכולתו להביא לטיפול יעיל בהליכים הנוגעים לחריגות בנייה, במיוחד בשל קשריו לפקח העירייה ביאזי אותו הציג ללקוחותיו.
כמו כן, בהזדמנויות רבות, התחזה שרון שיר לעורך דין והציג מצגי-שווא ללקוחותיו הפוטנציאליים באשר להכשרותיו, ניסיונו המקצועי ולקשריו. לקוחות רבים התקשרו עימו ושילמו לו עשרות אלפי שקלים לטיפול בכל תיק על בסיס מוניטין זה ומצגי שווא שונים.
בנוסף הנאשמים מואשמים כי במסגרת עבודתם ייסדו פקח העירייה ביאזי ושרון שיר קשר מושחת, אשר התבטא בכך שביאזי טיפל כפקח באופן שיטתי, לאורך זמן ובמספר רב של הזדמנויות בלקוחותיו של שיר וכן העביר מידע ונקט פעולות אשר שירתו את האינטרסים העסקיים של שיר וסייעו לו להגדיל ולשמר את קהל לקוחותיו.
פקח העירייה ביאזי, שהחזיק בסמכויות אכיפה ובחופש פעולה רב בתפקידו כפקח, נאשם שפעל בניגוד עניינים חריף, תוך פגיעה בתפקידו כעובד ציבור, בטוהר המידות המתחייב אצל עובד ציבור, ובאמון הציבור במערכת אכיפת דיני הבנייה במזרח ירושלים וברשויות המינהל. בין היתר פעל פקח העירייה ביאזי בהתאם למידע שנמסר לו על ידי שיר וביצע או נמנע מלבצע פעולות אכיפה עליהן הוא ממונה, תוך התחשבות באינטרסים שלו. במסגרת הקשר המושחת סיפק שיר לפקח העירייה ביאזי טובות הנאה שונות. התיק נחקר על ידי מפלג תפקידים מיוחדים בימ"ר ירושלים.