הדמיות מגדלים :  3D VISION. הדמיות מגדלים :  3D VISION.
הדמיות מגדלים : 3D VISION.
( הדמיות מגדלים : 3D VISION.)
מגדל בעל 25 קומות ומגדל עם 5 מרתפי חניה: העירייה אישה מגדל לתעסוקה בגט"י הר החוצבים.
עיריית ירושלים באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה (רשות רישוי), אישרה הקמת מגדל בגן הטכנולוגי בירושלים (גט"י) הר חוצבים.
המגדל בן 25 קומות אמור להיבנות בין הרחובות שדרות גולדה מאיר לרחוב שלמה הלוי – בפינה הצפונית, במגרש המיועד לתעשייה עתירת ידע. בנוסף, צמוד למגדל אושר להקים בניין בן 4 קומות למשרדים, תעשיה, מרפאות, מסחר וחמישה מרתפי חניה.
המגדל והבניין החדשים ייבנו בסמוך למגדל בן 21 קומות ושני מבנים בני 4 קומות שאושרו בעבר על ידי הוועדה המקומית והוקמו במתחם.
מגדלי הר החוצבים. הדמיה: 3D VISIONמגדלי הר החוצבים. הדמיה: 3D VISION
מגדלי הר החוצבים. הדמיה: 3D VISION
(מגדלי הר החוצבים. הדמיה: 3D VISION)
הבניה החדשה בתכנית משתלבת בבנייה הקיימת במגרש. כמו כן, התכנית מציעה יצירת כיכר משותפת בקומה אחת מעל מפלס רחוב קריית המדע, תוך השתלבות בכיכר הקיימת.
חברת נכסי הר חוצבים הינה יזמית התכנית ואדריכל התכנית הינו יוסי סיון - יסקי מור סיון אדריכלים - MYS Architects .
ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "המדיניות העירונית היא לפתח מתחמי מסחר ותעסוקה, לצד דיור בעיר במטרה להרחיב ולאפשר יותר מקומות עבודה לתושבי העיר. מהלך כזה לצד הטיפול האינטנסיבי בנושאים העירוניים המגוונים יקדם את העיר לפסגות חדשות".