הרחבת קניון מלחה. הדמיה: יח"צהרחבת קניון מלחה. הדמיה: יח"צ
הרחבת קניון מלחה. הדמיה: יח"צ
(הרחבת קניון מלחה. הדמיה: יח"צ)
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים אישרה לאחרונה את הפקדת התוכנית שיזמה קבוצת עזריאלי להרחיב את שטחי קניון מלחה בקרוב למאה אלף מ"ר, מהם 15 אלף מ"ר שטחי מסחר. שאר התוספת תוקדש למתחם תעסוקה חדש, לבית דיור מוגן וכן למבנה שייבנה עבור העירייה.
על פי החלטת הוועדה, שטחי המסחר בקניון יורחבו מ־40 אלף מ"ר כיום ל־55 אלף מ"ר. את שטחי התעסוקה, שמתפרסים על פני שלוש הקומות שמעל הקניון וכוללים כיום 3,000 מ"ר בלבד בסך הכול, אישרה הוועדה להגדיל ב־36 אלף מ"ר ברוטו, כך ששטח התעסוקה הכולל במתחם, לאחר הרחבתו, יעמוד על כ־39 אלף מ"ר.
עוד אישרה הוועדה את הקמתו של מתחם דיור מוגן ואגף סיעודי צמוד לקניון. מדובר בסך הכול בכ־300 יחידות דיור לקשישים, בשטח כולל של כ־40 אלף מ"ר. זה צפוי להיות הנכס השישי של קבוצת עזריאלי בתחום הדיור המוגן בישראל.
הרחבת הקניון תבוצע בשני שלבים: הראשון יכלול את הדיור המוגן, שטחי המסחר וחלק משטחי התעסוקה. יתרת מתחם התעסוקה החדש תוקם רק בשלב השני של התוכנית.
באותה ישיבה אושרה גם סלילת כביש 22 ויצירת כניסה חדשה לאזור תעשיית ההייטק בהר חוצבים, שעליה דיווחנו ב'בונוס' לפני שבועיים.
בתוכנית המקורית, שעלתה לדיון בוועדות התכנון והבנייה לפני כשנתיים, ביקשו היזמים תוספת של לא פחות מ־40 אלף מ"ר למסחר. בקשתם נדחתה ברובה מחשש שההרחבה תחזק עוד יותר את הקניון הפופולרי, על חשבון פיתוח העסקים במרכז העיר. ב־2016 אישרה הוועדה המחוזית את הרחבת שטחי המסחר בקניון ב־1,800 מ"ר בלבד. בקבוצת עזריאלי טענו שבמצב כזה אין הצדקה כלכלית עבורם והגישו את התוכנית החדשה, שאושרה כאמור כעת.
"מדובר בתוכנית ראויה", מסביר חבר הוועדה והמועמד לראשות העירייה עופר ברקוביץ' ('התעוררות'). "היא תאפשר דיור מוגן לאזרחים הוותיקים ותייצר עוד עשרות אלפי מ"ר לתעסוקה ומשרדים מודרניים. דרשתי לבנות את שטחי התעסוקה ראשונים. עם זאת, לדעתי יש לצמצם את שטחי המסחר כדי לא לפגוע ברחובות המסחריים הפתוחים בתלפיות, מרכז העיר, רחוב עזה ודרך בית לחם. אני שמח שהוועדה המחוזית ביצעה שינויים משמעותיים בפרויקט ברוח הזאת".