הוועדה המחוזית ירושלים תדון בשבוע הבא בתוכנית לבניית מתחם חדש למעונות לסטודנטים לרפואה של האוניברסיטה העברית במתחם הקמפוס במרכז הרפואי הדסה עין כרם.
1 צפייה בגלריה
מעונות הסטודנטים בהדסה עין כרם
מעונות הסטודנטים בהדסה עין כרם
מעונות הסטודנטים בהדסה עין כרם
(צילום: אדווה חולי)

כיום יש כ-170 חדרי מעונות במבנים מיושנים שאינם מותאמים בהיקפם ואין תשתית נאותה. הבנייה נמוכה ושטח רב כלל לא מנוצל. התוכנית החדשה מציעה להרוס את המעונות הקיימים ולבנות מתחם חדש עם תמהיל של מספר גדלים של חדרים בסך כולל של כמעט 900 חדרי מעונות.
מדובר בשטח של כ-32 דונם שמבחינה טופוגרפית נחשב לתלול יחסית. הבנייה תהיה בגובה של חמש ושש קומות במבנים מדורגים לצד הבנייה יפותחו שטחים עבור חניה ופיתוח סביבתי נרחב. לצד המעונות לרופאים שבדרך יוקצו גם חלק ממתחם המגורים המיוחד גם לטובת דיור לסגל ההוראה. לצד המעונות יוקמו שרותים נלווים כגון קפיטריה, מועדון וכדומה.