כן למקומית, לא למחוזית. לנוכח המצב והנחיות ראש הממשלה, מינהל התכנון הוציא הנחיה שלפיה ועדות התכנון המחוזיות וכל שאר ועדות התכנון הגבוהות יותר, כגון המועצה הארצית לתכנון ובנייה וועדות הערר המחוזיות, לא יכונסו עד להודעה חדשה.
מתחם השירות החדש יתעכב. הדיפו בפסגת זאבמתחם השירות החדש יתעכב. הדיפו בפסגת זאב
מתחם השירות החדש יתעכב. הדיפו בפסגת זאב
(צילום: נעם מושקוביץ')
עצירת מיזמי ענק
הוועדה המחוזית בירושלים כוללת מטעם העירייה, משרדי הממשלה הרלוונטיים, הגופים הירוקים והמועצות המקומיות השכנות, כגון מטה יהודה, אבו־גוש ומבשרת ציון. לפיכך מספר החברים בכל מקרה, גם בוועדות המשנה, עולה על עשרה. בנוסף יש נציגים לענפים שונים כגון ארגון הקבלנים, שנוכחים בוועדה במעמד של משקיפים ללא זכות הצבעה. לפיכך לא היה מנוס מלעצור את פעילויות הוועדה המחוזית.
עצירת הדיונים תגרום בין היתר לעיכוב בקידומם ובהוצאתם לפועל של מיזמי ענק, ביניהם סלילת כביש 22 הר חוצבים ופרויקט הרכבת הקלה, שיספוג עיכובים בבניית מתחם שירות ('דיפו') המתוכנן באזור מלחה וכן בקביעת התחנות ל'קו הכחול'.
לעומת זאת ראש העירייה משה ליאון ויושב ראש הוועדה המקומית אליעזר ראוכברגר החליטו להמשיך את פעילות המקומית כסדרה, תוך עדכונים והתאמות למציאות החדשה שנכפתה. בין השאר הוחלט כי מעתה ועד להודעה חדשה לא יוזמנו לוועדה נציגים ואורחים. הכוונה היא לאדריכלים ויזמים שהוזמנו להציג תוכניות גדולות ומורכבות וכן למתנגדים פרטיים ולנציגי ארגונים ירוקים ואחרים, שהיו מגישים לוועדה התנגדויות לתוכניות בנייה ספציפיות. תוכניות שנמצאות בצנרת וכבר אושרו במחוזית, לא יעוכבו וכרגע מחכות רק להוצאת היתרי עבודה מהעירייה. זאת כמובן רק אם היזמים מילאו את כל התנאים הנדרשים.
המשמעות היא שלא יהיו עיכובים בהוצאת היתרי בנייה, אולם הפסקת הדיונים במחוזית פירושה עיכוב תוכניות בנייה עתידיות שהיו אמורות לצאת לפועל במהלך השנתיים הבאות. בהמשך יוחלט בספרא אם יש צורך בעדכון נהלים נוסף, ובינתיים עבודת הוועדה המקומית לא תיעצר למרות השינויים.
ממינהל התכנון נמסר: "בהמשך להנחיות ראש הממשלה, ועדות התכנון לא יתכנסו עד להודעה חדשה. מינהל התכנון יקיים דיונים בכל הקשור להתמודדות המדינה עם משבר הקורונה, ככל שיידרש לכך, וזאת בהתאם להנחיות".
לא יהיו עיכובים בהוצאת היתרי בנייה, אולם הפסקת הדיונים במחוזית פירושה עיכוב תוכניות בנייה עתידיות שהיו אמורות לצאת לפועל במהלך השנתיים הבאות.