איך הקורונה עצרה את תוכניות הבנייה החדשות של ההתיישבות היהודית בבית חנינא? ליו"ר הוועדה המקומית אליעזר ראוכברגר הוגשה בקשה להוריד תוכנית שכזאת מסדר היום על ידי חברי המועצה לורה ורטון (מרצ) ויובב צור ('התעוררות'). בקשתם הסתמכה על הנוהל החדש שהנהיגו בוועדה מהשבוע שעבר, והיא אכן התקבלה.
בית חנינאבית חנינא
בית חנינא
(צילום: שלומי כהן)

נוגד נוהל נגיף

השניים ציינו כי אומנם קיימים מפגעים ענייניים בתוכנית, כגון אי בירור בעלויות על הקרקע, או הצעה לבנות לגובה של שמונה קומות, שחורג מיתר הסביבה שבה הבנייה היא עד ארבע קומות, אך בנוסף הם אמרו כי מדובר בתוכנית מעוררת מחלוקת שיש לה מתנגדים רבים.
טענתם היתה כי הבאתה לדיון ולאישור בוועדה המקומית נוגדת את הנוהל החדש שנקבע לתקופת משבר הקורונה, שלפיו לא ידונו בתוכניות שיש להן מתנגדים שהרי אין אפשרות להזמין אותם ולשמוע את התנגדויותיהם בכלל (ראו ידיעה בנושא ההתנגדויות בעמוד 6).
לפיכך סברו ורטון וצור כי יש להוריד מסדר היום את התוכנית המוצעת לבנייה בבית חנינא, כשבאופן מוצהר מדברים על בנייה פרטית עבור התיישבות יהודית חדשה באזור ערבי.
התוכנית המדוברת הוגשה על ידי חבר המועצה אריה קינג (מאוחדים), שיוזם ומקדם אותה יחד עם עוד שותף.
הבנייה תתבצע, כך התכנון, על מגרש שנרכש והועבר לבעלות יהודית לפני שנים אחדות, במקום שנקרא 'אל אשקרייה'. הוא יהפוך לנקודת ציון יהודית חדשה בלב השכונה הערבית.
לצד קינג נרכשו עוד מספר מגרשים וקרקעות בידי יזם מחו"ל ואיש עסקים נוסף ממרכז הארץ, וגם אלה מנסים לקדם באזור תוכניות בנייה חדשות ליהודים.
סך כל היקפי הבנייה, במקרה שהתוכניות יאושרו במתכונתן המוצעת, עומד על 210 יחידות דיור.
קינג, כמובן, לא נשאר אדיש לטרפוד התכנית שקידם. "אומרים ש'התעוררות' זה ימין, אז טוב שיידעו עכשיו מי הם באמת", אמר ל'בונוס', "אבל אני לא מודאג ומאמין שהתוכנית תעמוד בכל הדרישות ותאושר".
קינג, שאינו חבר הוועדה המקומית, טוען כי לעומת חברי המועצה שהורידו את תוכניתו מסדר היום, בסיעתו דווקא לא מתנגדים באופן גורף לתוכנית בנייה של הערבים במזרח העיר.
"חברי לסיעה, יונתן יוסף, הצביע ממש באותה ישיבה של הוועדה המקומית בעד תוכנית לבנייה לערבים שנמצאת אפילו באותו אזור שבו התוכנית שלי", מציין קינג. "אני לא יכול לומר שאני שמח שהם בונים, אבל אם זה על פי הזכויות, החוקים ומדיניות התכנון אז אנחנו לא פועלים כמו שהשמאל מתנהג, ולא מעכבים או מורידים מסדר היום תוכניות".
צור: "קינג מנסה להתעמת איתי על רקע פוליטי. אני לא מנסה להסתיר שאני הפלג השמאלי בסיעת 'התעוררות', אבל בכל אופן פנו אלי אנשים פרטיים וגופים שהתריעו על הבעייתיות שהתוכנית שלו מעלה.
"צריך לבחון ולדון בזה כשכל הצדדים יוכלו להתכנס בעירייה ולהביע את דעתם", הוסיף צור, "ולכן יש הצדקה מלאה לעמדה שלי ושל לורה ורטון.
"אני חייב לציין שמבחינתי לפחות, גם אם היתה תוכנית בעייתית ומעוררת מחלוקת במערב העיר הייתי פועל באותה צורה".
ורטון בתגובה: "מדובר בתוכניות פרובוקטיביות, וברור שקינג לא מגיע לבית חנינא מתוך אהבת הנוף או רצון להשתלב.
"עכשיו במיוחד צורם להעלות תוכנית כזאת, שכן הוחלט שלא לדון במיזמים נגדן הוגשו התנגדויות, אך בכל עת בקשה כזאת איננה רצויה והיא ניסיון של השתלטות עוינת תוך כוונה להתסיס”, מסכמת ורטון.