זיתים כבושים: התושבים הסמוכים והארגונים הירוקים נאבקים נגד הפגיעה בעמק הזיתים, הנמצא צמוד למורדות ארנונה. מדובר בעמק המוגדר אתר טבע עירוני שגובל עם המתחם שעליו נבנית שכונת הענק החדשה 'מורדות ארנונה'. לטענת התושבים, השבוע, ללא הודעה מוקדמת, הוקמה גדר בחלקו המזרחי של המתחם, שחוסמת את שביל הגישה היחיד להולכי רגל מארמון הנציב לעמק, וטרקטורים החלו לעבוד במקום.
העבודות בעמק הזיתים העבודות בעמק הזיתים
העבודות בעמק הזיתים
(צילום: פרטי)
התושבים זועמים שכן לדבריהם הגידור פלש מעבר לגבולות הקו הכחול של התב"ע המאושרת. עוד נטען כי פעילות הטרקטורים חרגה מגבול הגדר והמעבר בשטח הירוק שלא לצורך, ולו רק כמעבר, הורס את הצמחייה ופוגע בבעלי החיים.
חבר המועצה יהודה בן יוסף, שבעברו אף שימש יו"ר מינהלת תלפיות מזרח, דרש להסדיר שביל גישה חלופי, להביא מודד מוסמך שיכריע אם אכן היתה פלישה אל מחוץ לשטח המאושר לבנייה, וגם לחייב את הקבלנים בשטח להוציא הנחיה שלא לעלות על השטחים הירוקים לצורך קיצור דרך או מכל סיבה שהיא.
גם פעילי שדולת 'ירושלים בת קיימא' פנו במכתב לראש העירייה משה ליאון לעצור את הדחפורים. לטענתם אין לפגוע בשטח הירוק שמשמש כאזור פנאי ובילוי בטבע הן עבור תושבי ארמון הנציב והן עבור תושבי צור באהר הסמוכה.
"זה מעורר דאגה וגם כעס שנעשית עבודה מחוץ לגבולות היתרים קיימים" אומרת יו"ר השדולה, נעמי צור, "בתקופת משבר זה לא הזמן למחטפים בפיתוח".
מעבר לפגיעה שלא לצורך ושלא כדין בערכי טבע, טוען בן יוסף כי תנאי להתחלת הבנייה של פרויקט מורדות ארנונה הוא הסדרת בעיית הכביש ללא מוצא ברחוב גרשון אבנר בטופ ארנונה הצמודה למתחם וגם הוספה של חניון.
מהעירייה נמסר בתגובה: "מדובר בגדר קיימת שחצצה בין מטע הזיתים לשטח הפרויקט, הגדר הוזזה לגבול התב"ע המאושרת, לצורך ביצוע העבודות באתר".
מ'מוריה' נמסר: "כלל העבודות הפיתוח בפרויקט מתבצעות על פי תב"ע מאושרת ובגבולות השטח כפי שאושרו בתב"ע, בשיתוף ציבור ובתאום מלא עם המינהלים הקהילתיים תלפ"ז וארנונה. בתוך כך, לא התקבלו פניות או הועלו בעיות חריגות לגבי הפרויקט, ולכלל הדרישות שהועלו ניתן מענה מקצועי".