כביש בגין. צילום: אדווה חוליכביש בגין. צילום: אדווה חולי
כביש בגין. צילום: אדווה חולי
(כביש בגין. צילום: אדווה חולי)
אזור העבודותאזור העבודות
אזור העבודות
(אזור העבודות)