רחוב דרך חברון. צילום: ליהי שי שקלרניקרחוב דרך חברון. צילום: ליהי שי שקלרניק
רחוב דרך חברון. צילום: ליהי שי שקלרניק
(רחוב דרך חברון. צילום: ליהי שי שקלרניק)
בתחילת השבוע פרסמנו בחדשות מיינט כי בראש רשימת עשרת הרחובות האדומים בישראל על פי נתונים הלמ"ס עומד רחוב דרך חברון המקשר בין השכונות אבו טור - לתלפיות. אחריו ברשימה: כביש בגין.
העירייה: "אגף תושי"ה בעירייה, בשיתוף משרד התחבורה, מקדם תכנית כוללת לשיפור הבטיחות בדרך חברון. במסגרת הפרויקט מקודמים הסדרי בטיחות לטובת המשתמשים בציר בכלל והולכי הרגל בפרט, כגון: גל ירוק לחוצים במעברי החצייה, הרחבת איי תנועה בין מעברי החצייה, צמצום שטח הצמתים והסדרת תזמון הרמזורים שיביא לזרימה מיטבית של התנועה בצמתים, גל ירוק לתחבורה ציבורית וביטול גל ירוק לרכב הפרטי, הוספת מעברי חציה בחלק מהצמתים וכל זאת במטרה לשפר את הבטיחות בציר. עיריית ירושלים הגישה בקשה לתקצוב הפרויקט למשרד התחבורה ואנו סמוכים ובטוחים כי הפרויקט יתוקצב עוד השנה".
המשטרה: "אנו פועלים באופן חסר פשרות במלחמה בתאונות הדרכים בכלל ירושלים ובדגש על רחובות אדומים. מתבצעת אכיפה יום יומית הן גלויה והן סמויה בדגש על הרחובות שהוגדרו כרחובות אדומים. בהשוואה בין התקופות המקבילות 2017 – 2018 ישנה ירדה משמעותית במספר תאונות הדרכים ברחובות האדומים בדגש על דרך חברון ובגין.
"המשטרה שמה לנגד עיניה לצמצם את היקף תאונות הדרכים באמצעות אכיפה אפקטיבית ובאמצעות הסברה עפ"י עיקרון 'המניעה המצבית' במטרה להגביר את המודעות בקרב כלל האוכלוסייה לחשיבות הבטיחות בדרכים".