בדו"ח השנתי של הפרקליטות שמתפרסם היום (יום ב') נכללים פרטים מפורטים על שנת 2016 גם במחוז ירושלים. על פי הדו"ח, בירושלים נפתחו מספר התיקים הגדול ביותר לעומת שאר המחוזות בעבירות שעניינן פגיעה בביטחון המדינה ובסדר הציבורי. בדומה למחוז חיפה, בירושלים נפתחו הכי מעט תיקים בעבירות סמים.
אם מסתכלים על התפלגות התיקים שנפתחו בירושלים, 39 אחוזים מהתיקים שנפתחו הם בעבירות אלימות. אחר כך, עבירות הונאה (14 אחוז) ועבירות מין (14 אחוז). בתוך המחוזות האחרים נפתחו יותר תיקי אלימות ביחס לעבירות אחרות, מלבד מחוז צפון.
התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו לפי העבירה המרכזית שנכללה בהם בחלוקה למחוזות:
3 צפייה בגלריה
התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו לפי העבירה המרכזית
התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו לפי העבירה המרכזית
התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו לפי העבירה המרכזית
עוד בדו"ח, במחוז ירושלים הוגשו מספר הרב ביותר של כתבי אישום בעבירות שעניינן בפגיעה בביטחון המדינה ובעבירות שעניינן פגיעה בסדר הציבורי. בירושלים הוגשו הכי פחות כתבי אישום משאר המחוזות בישראל בנושאי עבירות מין, סמים ורכוש.
כמו כן, אם מסתכלים בהתפלגות בתוך המחוז, מספר הרב ביותר של כתבי אישום שהוגשו היו בעבירות אלימות, כ- 33 אחוזים. ביחס למחוזות האחרים, בירושלים הוגשו מספר כתבי האישום הגבוה ביותר בתוך המחוז, אחרי מחוז חיפה.
התפלגות כתבי אישום שהוגשו לפי העבירה המרכזית שנכללה בכתב האישום בחלוקה למחוזות:
3 צפייה בגלריה
התפלגות כתבי אישום
התפלגות כתבי אישום
התפלגות כתבי אישום
עוד על פי הדו"ח, בפרקליטות האזרחית הוגשו המספר הרב ביותר של עתירות מנהליות על פני המחוזות האחרים בישראל.
הפרקליטות האזרחית: התפלגות התיקים לפי מהויות תביעה בחלוקה למחוזות:
3 צפייה בגלריה
התפלגות התיקים לפי מהויות תביעה
התפלגות התיקים לפי מהויות תביעה
התפלגות התיקים לפי מהויות תביעה