נחשף המסמך הסודי של חברי המועצה החרדים למניעת חילול שבת בירושלים: האסטרטגיה - להוציא את קרית יובל ממוקד המאבק ולמנוע חילול שבת בכל רחבי העיר. "יש להעביר את המלחמה לשטח האויב", נכתב במסמך, שמציע למנות צוותים שיתפרסו ברחבי העיר ויבדקו היכן מתקיימות חריגות מהסטטוס קוו.
טיסה בשבת? לא על חשבון עיריית י-ם התנאי החרדי להעברת תקציב לעמק הצבאים
חבר המועצה יוחנן ויצמן חשף את המסמך בעקבות ישיבה בהשתתפות נציגי יהדות התורה, ש"ס וראש סיעת בני תורה, סגן ראש העירייה חיים אפשטיין. הישיבה נערכה על רקע המאבק נגד הקרנת הסרטים בשבת בקרית יובל ותבוסת החרדים במאבק על סגירתמתחם התחנה בשבת. "זו היתה תבוסה קשה מאוד. בעקבות זאת נדרשתי לכתוב מסמך שירכז את העקרונות שלפיהם עלינו לעבוד כדי לא להפסיד יותר בקרבות", הסביר ויצמן.
במסמך נכתב כי הצעת סגן ראש העירייה חיים אפשטיין "להעביר את המלחמה לשטח האויב" מצדיקה מחשבה. "יש למנות צוות שינהל מגעים מול ראש העירייה בעניינים של חילולי השבת בעיר", כתב. עם זאת, ויצמן ממליץ על שיתוף פעולה עם ראש העירייה והימנעות ממחלוקות חריפות. "צריך להבין שיש החוששים שבמקרה של עימות עם ראש העירייה הם יפסידו יותר".
ההמלצה הראשונה במסמך היא להפסיק להתרכז רק במאבק נגד הקרנת הסרטים וחילול השבת במינהל הקהילתי יובלים ולטפל בכל המוקדים שבהם מתרחש חילול שבת בעיר. "מהיום והלאה אנחנו מתכוונים להתפרס בצוותים בכל רחבי העיר ולבדוק היכן יש חריגה מהסטטוס קוו", אמר חבר המועצה אליעזר ראוכברגר. "כל הוצאת רמקול החוצה תיענה בהתאם. גם לא נאפשר הוצאת כיסאות ושולחנות מחוץ למסעדות או בתי הקפה. נקיים גם בדיקות של חילול שבת במינהלים קהילתיים נוספים".
אפשטיין יצא בדבריו נגד מה שהוא רואה כצביעות של חלק מחברי הסיעות החרדיות. "היציאה נגד מינהל יובלים מוצדקת, אבל התברר כי עצימת העיניים נעשית גם אצלנו החרדים", אמר. "לדוגמה, בנווה יעקב הבריכה פתוחה גם בשבתות ופועלת עשרות שנים. מילא בעבר כאשר היה במינהל הקהילתי רוב חילוני, אבל כבר ארבע שנים כל חברי המינהל הקהילתי חוץ מאחד הם חרדים".
אפשטיין אף העיד כי הוא אינו אופטימי בנוגע לתוצאות המאבק נגד הקרנת הסרטים במינהל יובלים. "לדעתי אנחנו החרדים נאכל אותה בקרית יובל. הבחירות לא יחזקו את החרדים. להפך. החילונים כל כך נחושים להשיג שליטה במינהל שהם יעשו גיוס גדול ויוציאו אנשים לבחור".
ויצמן טוען כי את המאבק נגד חילולי השבת בעיר צריך לעשות באופן שלא ייצור עימות עם ברקת. "בגדול ברקת בסדר גמור איתנו", ציין. "הוא נחוש לסגור את המרכולים במרכז העיר. מצד שני הוא אינו מוכן לזוז מילימטר בנושא מתחם התחנה. אסור לנו למתוח את החבל איתו".
כדי ליצור שיתוף פעולה תגובש בקרוב אמנה רחבה שתציע מנגנוני קבלת החלטות שיחייבו את כלל חברי הסיעות. האמנה תוצג לגדולי התורה כדי לקבל את הסכמתם ומעורבותם.