שלושה שבועות לאחר הפרסום שהופיע ב-mynet על מינויים שזכו להם מקורבים של חבר הכנסת אלי ישי ועל העסקים הרבים שבני משפחתו משגיחי הכשרות קיבלו את האחריות עליהם, הודיעה מבקרת העירייה מלכה דרור כי החליטה לבדוק את הנושא במסגרת תוכנית העבודה העירונית. בנוסף מסרה שתבדוק את השימוש בכספי המועצה הדתית ואת התנהלותה, לקראת אישור תקציב המועצה שממומן מכספי העירייה.
מפת משגיחי הכשרות של משפחת ישי
ההחלטה לפתוח בבדיקה באה בעקבות פנייה של חבר המועצה אלעד מלכא (התעוררות), שביקש לבחון לעומק את המועצה הדתית, שבשנים האחרונות מנוהלת בפיקוח רואי חשבון בעקבות גירעונות ענק שהתגלו בעבר בקופתה.
לאחר הממצאים שפורסמו בעיתון נפגשו נציגי בעלי עסקים ממרכז העיר עם רב העיר אריה שטרן במטרה לקדם את רפורמת משגיחי הכשרות. המתווה המוצע: משגיחים יהיו מופקדים על עשר חנויות באזור שיסומן מראש, בשונה מהמצב הקיים שבו משגיחים מופקדים על חנויות מזון מרוחקות זו מזו, דבר שמתבטא בהיעדרויות רבות ובעלויות גבוהות שמוטלות בסוף על הצרכן.
נציגי הסוחרים, ביניהם בעלי מאפיית 'חבה' בשוק מחנה יהודה, מסעדות 'דה־ספגטיס' ו'קדמא' בממילא, 'קפה רימון', 'מייק'ס פלייס', 'תמול שלשום' ו'אוכל בכיף' שטחו בפני הרב את תלונותיהם על חוסר היעילות של משגיחי כשרות, שלטענתם, אינם מבצעים את עבודתם.
בנוסף ביקשו הסוחרים לקצר את הזמן שנדרש להכשיר את העסקים לפסח, דבר שדורש סגירת העסקים לזמן ארוך ומביא להפסד כלכלי. הרב שטרן הבטיח לערוך ביקורי פתע בעסקים במטרה לבדוק את עבודת המשגיחים.
יו"ר המועצה הדתית יהושע ישי: "לא ידוע לי על החלטה כזאת, אבל המועצה פתוחה לביקורת".
חבר המועצה אלעד מלכא: "העסקת משגיחי הכשרות ישירות על ידי בעלי העסקים, יוצרת ניגוד עניינים מובנה עבורם ועבור המשגיחים. המצב מעניק יותר מדי כח למעצה הדתית והדרך מכאן לאי סדרים ושחיתות קצרה מאוד. אני מקווה שהנושאים שעלו בפורום בעלי העסקים יטופלו ושמבקרת העירייה תרד לשורש אי הסדרים במועצה הדתית. כל זאת לטובת בעלי העסקים וציבור צרכני הכשרות בעיר".