זמני כניסת ויציאת שבת

זמני כניסת ויציאת שבת בירושלים: 2.3.2024

השבת של ה-2 במרץ בירושלים, כ"ב אדר א' ה'תשפ"ד, תיכנס ביום שישי בשעה 17:01 ותצא למחרת בשעה 18:15. השבוע אנו קוראים את פרשת השבוע: כי-תשא

פרשת השבוע כי-תשא

"ונתנו איש כופר נפשו… ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם" _פרק ל', פסוק י"ב). פרשת כי תשא פותחת במעלת מצוות הצדקה. חכמנו זכרונם לברכה למדו אותנו שבכוח הצדקה להסיר עין הרע וחולי וגזרות קשות. גם עניים מצווים לתת צדקה וגם העניים יכולים לצאת ממצבים קשים בזכות הצדקה שהם נותנים. במסכת גיטין, בגמרא, חז"ל נתנו עצה מדהימה: "אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין, יעשה מהם צדקה", כלומר דווקא כשיש קושי בפרנסה, דווקא אז כדאי להרבות בצדקה ועל ידי זה יתעשר בע"ה.
חובבי העברית, שימו לב איזה יופי ראה רבנו יעקב בן אשר ("בעל הטורים") בפסוק הזה. המילה הראשונה בפסוק היא "ונתנו", את המילה הזו אפשר לקרוא משני צידיה, מימין לשמאל ומשמאל לימין. אמר בעל הטורים: "כל מה שאדם נותן לצדקה חוזר בסופו של דבר אליו".
מעשה היה באדם שנכנס לרבי מרדכי שרעבי זצ"ל, וסיפר לו בחרדה כי עליו לעבור ניתוח דחוף והראה לרבי מרדכי את צילומי הרנטגן שהיו עמו. התבונן הרב בצילומים ואמר לאותו אדם כי לפי דעתו אין לו מאום, אלא נקודה קטנה של קרישת דם. "אם תשמע בקולי", הוא אמר לו, "את דמי עלות הניתוח תן לצדקה ועל ידי המצווה הזו תוושע לא תזדקק לניתוח".
החולה, שהיה שלם באמונת חכמים, שלשל לידי רבו 12 אלף לירות, סך עלות הניתוח. הרב חילק את הכסף לצדקה והתפלל עבור החולה. בינתיים אושפז החולה בבית החולים, אך למרבה הפתעתו, החליטו הרופאים לאחר שבדקו אותו שוב, כי הוא בריא והוא משוחרר. נכנס אותו אדם לרב שרעבי והודה לו. כשיצא, אמר הרב לבני ביתו: "מן השמים גזרו על אדם זה שיתן סך של 12 אלף לירות עבור רופאים ותרופות, אך אני סיבבתי שיתן את הכסף לצדקה, ועל ידי כך נתבטלה הגזרה מעליו ונחלץ מהצרה". (מתוך הספר איש לרעהו)
ואז ממשיכה הפרשה במעלת מצוות הכנסת כלה. ״ויתן אל משה ככלתו" (פרק ל"א, פסוק י"ח). רש"י אומר שהתורה נמסרה למשה ככלה לחתן. ורבי אליעזר הגדול כתב בצוואתו לבנו: "הוי זהיר בהכנסת כלה לחופה ולשמח חתן". הצדקה הגדולה ביותר היא להשיא כלה יתומה ובני עניים. ויהי רצון שמצוות הצדקה בה עוסק עם ישראל הצדיק, בשמחה גדולה ובכוחות עצומים, מאז השבעה באוקטובר, תעמוד לנו ובזכות המצווה יחזרו כל החטופים הביתה ונזכה לבוא הגאולה.
שבת שלום!
פורסם לראשונה: 14:35, 29.02.24