זמני כניסת ויציאת שבת

זמני כניסת ויציאת שבת בירושלים: השבת של ה-16 במרץ בירושלים, ו אדר ב' ה'תשפ"ד, תיכנס ביום שישי בשעה 17:12 ותצא למחרת בשעה 18:25. השבוע אנו קוראים את פרשת השבוע: פקודי.
"וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה… ויברך אותם משה", (פרק ל"ט, פסוק מ"ג).
אמר רבי מאיר: "כל המברך את ישראל, כאילו מברך את השכינה". והגאון רבי אברהם קסלר שליט"א מביא בספרו 'נוטרי אמן' כי בהענקת ברכה לרעהו, יש משום גמילות חסד והטבה עם הזולת. אמירת ברכה ועניית 'אמן' אחרי הברכה, הם צורה של גמילות חסד בין איש לרעהו. (מתוך הספר איש לרעהו)
מעשה בתלמידו של הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל שבנו הפעוט חלה ואושפז בבית החולים במצב קשה. נכנס האב לרב צדקה ותינה את צרתו. הרגיע אותו הרב, הוציא סוכריה ואמר: "קודם כל נברך 'שהכל נהיה בדברו'", כי ברכת שהכל היא סגולה ידועה להמתקת הדינים.
ברך הרב בכוונה גדולה על הסוכריה ואחר כך התפלל תפילת 'מי שברך' לרפואת הילד. שב האב לביתו והתבשר כי מצבו של בנו הקטן הוטב והוא מרגיש טוב יותר ויותר ותוך מספר ימים הוא הבריא לחלוטין. (מתוך הספר וזאת ליהודה). nעניית 'אמן' אחר הברכה היא סגולה כדי שהברכה אותה מברך המברך - תתקיים.
מעשה בשני מתפללים בבית הכנסת 'זכרון משה' בירושלים, שהתחרו ביניהם מי יקנה את 'מפטיר יונה' ביום כיפור להצלחה וישועה. אחד המתפללים היה רגיל מידי שנה לקנות את המפטיר והוא סירב לאפשר למתפלל השני לקנותו והעלה את המחיר. העלו השניים את מחיר ההפטרה שוב ושוב עד שהמתפלל הקבוע לא יכול היה לשאת זאת יותר ופנה לגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל, שהיה רב בית הכנסת, לשאול מה לעשות. הרב ביקש ממנו לוותר למתפלל השני אך זה טען כי המפטיר הוא סגולה לאריכות ימים.
"אם כך", אמר הרב, "אני מברך אותך בכל לב שתזכה לחיים טובים ולשלום". חזר הרב על הברכה מספר פעמים. המתפלל הראשון ויתר ולמרות ברכתו של הרב, נפטר עוד בטרם חלפה לה שנה. כאשר הגיע הרב פישר לנחם טענו בני משפחת הנפטר ושאלו: "איפה הברכה שבירך הרב?".
השיב להם הרב: "בירכתי אותו מספר פעמים אך הוא לא ענה אמן לברכתי, וברכה שאין עונים עליה אמן היא חסרה ומוגבלת בכוח השפעתה".ויהי רצון שנברך ונתברך, אנחנו וכל עם ישראל.
שבת שלום!