הנהלת בית ספר ״בית חינוך״ הודיע כי על כלל תלמידי המוסד והצוות החינוכי כ-700 במספר להיכנס לבידוד ביתי, לאחר שתלמיד במוסד אותר כחיובי לוירוס הקורונה.
ֿבית חינוך ֿבית חינוך
ֿבית חינוך
(שלומי כהן)
בהודעה שנשלחה להורים נכתב ״זה עתה התבשרנו על ידי משרדי הבריאות והחינוך ועיריית ירושלים שעל מנת לקטוע שרשראות הדבקה אפשריות, כלל התלמידים ואנשי הצוות של בית חינוך, לרבות מנהלה, נדרשים לבידוד ביתי החל מרגע זה. אנו נעדכן מיד כשנקבל הודעה מתי הבידוד יסתיים לרבות פרטים נוספים. הורי ובני משפחות של התלמידים והצוות, לא חייבים בבידוד.״
הנהלת בית הספר הוסיפה ״אנו יודעים שהודעה זו מפתיעה וקשה ושיש בה גם אי בהירות, ולכן מזמינים את כלל קהילת ההורים לפגוש אותנו למפגש זום הערב בשעה תשע.״
פרסום ראשוני: 16:26 , 02.06.20