מחאת בלפור: בעקבות בקשת תושבים בשכונת רחביה, שופט בית המשפט העליון, עודד שחם, התיר את פינויים של חלק ממאהלי בלפור. המאהל של אמיר השכל, שהגיש עתירה נפרדת על מנת לשמר את המאהל שלו במקום, מוחרג, כך שהמאהל שלו בלבד יוותר ברחוב בלפור. בית המשפט קבע כי אין מגבלה על פינוי המאחזים הבלתי חוקיים בבלפור, שאינם המאהל הקטן והמסומן של אמיר השכל. זאת בהמשך לתגובת העירייה לבקשת תושבי השכונות בעניין - בה הודו בעירייה על חריגות ומאהלים ללא רישיון במתחם מדרכות בלפור.
מאהל בלפורמאהל בלפור
מאהל בלפור
(צילום: לירן תמרי)
כזכור, תושבים ברחביה הגישו עתירה לפינוי המאהלים ברחוב. בית המשפט קבע שלפני הפניה אל ערכאה זו, יש למצות קודם את ההליך מול עיריית ירושלים. זמן קצר לאחר מכן, הגיש אמיר השכל עתירה בה ביקש שלא לכלול את המאהל שלו בצו הפינוי של העירייה.
עורך דינם של תושבים בשכונות רחביה וטלביה, עו"ד אוריאל חור ניזרי מסר בתגובה: "נגמרו התירוצים לעיריית ירושלים. יש לפנות עוד היום את כל המאהלים הבלתי חוקיים בבלפור, למעט מאהל המחאה של מר אמיר השכל כפי שמופיע בעתירה. בית המשפט קובע במפורש כי כל ייתר המאהלים במקום אינם חלק מהעתירה ובפועל נותן אור ירוק לעיריית ירושלים לפנותם. אנו מצפים מעיריית ירושלים לפנות את המאהלים עוד היום. נגמרו התירוצים הגיעה העת לתוצאות! ההפקרות בשכונות העותרים צריכה להגיע באופן מיידי לסיומה. די לבושה ולאנרכיה! אנו רואים את עיריית ירושלים האחראית אף בנזיקין לכל יום בו המאהלים הבלתי חוקיים לא מפונים ובכל יום בו לא פונו עד היום לצד תביעות אישיות אשר יוגשו נגד מפגינים מפרי הסדר הציבורי בשכונה בניגוד לחוק".
לעדכונים נוספים - חדשות ירושלים