(צילום: משה מזרחי)


פרסום ראשוני: 16:50 , 08.05.20