עובד במרכז חברת הדיור הציבורית 'עמידר' שבמרכז ירושלים התגלה כחולה קורונה. כל העובדים והדיירים שבאו איתו במגע, וההערכות מדברות על עשרות אנשים, ייכנסו לבידוד.
קורונהקורונה
עובד בחברת עמידר נדבק בקורונה
(צילום: shutterstock)
"בהתאם לכך, הונחו כלל העובדים ששהו במחיצתו בטווח שבין התאריכים 17/5-27/5, לשהות בבידוד למשך שבועיים וזאת מהיום האחרון שבאו עימו במגע", נמסר מהחברה, "לצד זאת, החברה פועלת לאתר ולעדכן באופן מידיי את כלל האנשים שהגיעו לסניף לקבל שירות וכן את כל הדיירים שנערכו ביקורים מקצועיים בדירותיהם בתקופה האמורה".
עקב המקרה, מרכז השירות יפעל במתכונת מצומצמת ולא תתקיים קבלת קהל וזאת בין השאר לטובת חיטוי וניקיון המקום.
פרסום ראשוני: 12:23 , 01.06.20