זמני כניסת ויציאת שבת

זמני כניסת ויציאת שבת בירושלים: השבת של ה-30 במרץ בירושלים, כ אדר ב' ה'תשפ"ד, תיכנס ביום שישי בשעה 18:21 ותצא למחרת בשעה 19:34. השבוע אנו קוראים את פרשת השבוע: צו.
"צו את אהרון ואת בניו לאמור זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח", (פרק ו, פסוק ב).
הפרשה פותחת בציווי של הקב"ה לכוהנים על הקרבת קורבן עולה. קורבן עולה הוא קורבן אשר לכהנים לא היה שום הנאה ממנו. כשאדם אינו נהנה ממשהו, האם הוא רץ לעשות אותו בזריזות? לא ממש.
אמר הרב גמליאל הכהן רבינוביץ בספרו 'טיב הפנינים', הפרשה פותחת במילה "צו" - לשון ציווי וזירוז בדיוק בגלל הסיבה הזו, שאין לכוהנים הנאה מקורבן עולה, ולכן צריך לזרז אותם על מנת שלא יתרשלו במלאכה ויעשו אותה בשלמות. לעומת המילה "צו", מזכיר הרב את הפסוק הפותח את הפרשה הקודמת, פרשת ויקרא: "ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד", המילה ויקרא מראה על חיבה. הקב"ה רצה ללמד את משה פרשה בתורה ולכן השתמש במילת חיבה, כי כשרוצים להשפיע על השני צריכים להשתמש בלשון חיבה.
דווקא עכשיו, בימים אלו של טרום פסח, ימים בהם הבלגן יחגוג בבית ביחד עם המים והסבון והדלי והסדר והניקיון או הלכלוך, דווקא עכשיו צריך להיזהר להשתמש בלשון חיבה כדי לזרז את בני הבית להתכונן לפסח ולא בלשון קשה.
אומר הרב: "וידוע הוא כי חודש ניסן הוא חודש של ישועות וניסים. וכעס והקפדה גורמים לאדם להפסד פרנסה, ואדם הכועס או גורם לכעס בביתו מפסיד את הישועות הגדולות. ומי שמונע את עצמו מכעס והקפדה בוודאי זוכה להמשיך עליו ועל בני ביתו את הישועות המקיפות".
והלוואי ונזכה שלא לכעוס בכלל, לא על עצמנו, לא על בני ביתנו ולא על אחים מהעם שלנו ולדבר במילות חיבה זה לזה. ובזכות זה, בעזרת השם יתברך, נזכה לראות ישועות גדולות עם שובם של החטופים הביתה וחיילנו ישובו גם הם בריאים ושלמים ברוחם ובגופם ובנפשם ונחגוג את ליל הסדר בשמחה גדולה.
שבת שלום!
פורסם לראשונה: 14:39, 28.03.24